HECKNER, Josip

traži dalje ...

HECKNER, Josip, šumarski stručnjak (Bjelovar, 26. XI. 1877 — Zagreb, 9. XII. 1938). Šest razreda gimnazije završio u Bjelovaru, a šumarstvo 1896. u Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima. Te godine počeo je raditi kao šumarski vježbenik pri Đurđevačkoj imovnoj općini u Bjelovaru a sljedeće godine prelazi u službu vlastelinstva Đakovačke biskupije. Tu je zaposlen na omeđašenju šuma i na izradbi šumskogospodarske osnove vlastelinstva do 1899. kada, po položenom državnom stručnom ispitu, prelazi Županijskoj oblasti u Ogulinu. U Zagrebu je 1903. pridijeljen Zemaljskoj vladi, 1906. Županijskoj oblasti, a 1911. izabran je za upravitelja šuma Plemenite općine Turopolje. God. 1917. postaje županijskim šumarskim nadzornikom u Zagrebu te nastavlja u istom svojstvu u Zagrebačkoj oblasti. Umirovljen je 1932. kao savjetnik Banske uprave Savske banovine. Za službovanja u Zagrebu i Turopolju izrađuje šumskogospodarske osnove za Zagrebačku nadbiskupiju i općinu Turopolje. Prigodom rada u šumskom području Vukomeričkih gorica pronalazi do tada nepoznat fosil, koji je njemu u čast nazvan Amphimelania heckneri. O praksi mladih šumarskih tehničara te o uređivanju šuma piše u Šumarskom listu (1901, 1906–08, 1910, 1919), a po narudžbi Savske banovine uredio je šumsko-odštetni cjenik (1930).

DJELA: Praktične kubične tablice za premjeru drva u okruglom stanju. Zagreb 1930. — Šumsko-odštetni cienik za Savsku banovinu. Zagreb 1930 (2 izd.).
 
LIT.: M. Gjajić (M. Gj.): Josip Heckner, šumarski savjetnik u penziji. Šumarski list, 63(1939) 3, str. 173–174. — Šumarska bibliografija. Zagreb 1947, 123, 210, 246.
 
Oskar Piškorić (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HECKNER, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/heckner-josip>.