IBLER, Vanda

traži dalje ...

IBLER, Vanda, udana Novosel, kazališna kritičarka i zdravstvena prosvjetiteljica (Zagreb, 26. II. 1887 — Zagreb, 22. I. 1945). Kći Janka, književnoga kritičara i publicista. Gimnaziju polazila privatno, maturirala 1924. te upisala studij filozofije i psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Već je 1901. počela raditi u redakciji Narodnih novina pomažući ocu u korekturi, potom do 1908. objavljivala kazališne kritike, opovrgavane u stranačkim glasilima zbog autoričine mladosti. U njima se uglavnom zadržavala na sadržajnoj interpretaciji djela zanemarujući izvedbu. Osvrtima iz kulture i književnosti javljala se u Domaćem ognjištu (1906–07). Bavila se prevođenjem; s engleskoga je prevela pripovijest Industrijski velikan U. Sinclaira (Zagreb 1912) i pustolovni roman Ona H. R. Haggarda (Zagreb 1916, s M. Lisičarom). U 1920-ima s B. Borčićem i A. Štamparom promicala zdravstvenu kulturu i higijenu. God. 1921. vodila je Sekciju za zdravstveno prosvjećivanje u Zdravstvenom odsjeku za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje, a 1924. bila predstojnicom Službe za zdravstvenu propagandu u Institutu za socijalnu medicinu Ministarstva narodnoga zdravlja, koji 1926. postaje dijelom novoosnovanoga Higijenskoga zavoda sa Školom narodnoga zdravlja. Organizirala je higijensko-domaćinske tečajeve na terenu i projekcije zdravstveno-poučnih filmova, za izradbu kojih je prikupljala opremu i građu sudjelujući u stvaranju filmskoga fonda Škole narodnoga zdravlja. Povremeno se javljala i u tisku s tom tematikom (Riječ, 1927). Potpisivala se inicijalima i šiframa V. I., V. I-r., V. -Ir.

LIT.: B. Dizdarević i J. Mišić-Jambrišak: Bibliografija knjiga ženskih pisaca štampanih u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini do svršetka godine 1935. Zagreb 1936. — N. Batušić: Hrvatska kazališna kritika. Zagreb 1971. — V. Majcen: Filmska djelatnost Škole narodnog zdravlja »Andrija Štampar« (1926–1960). Zagreb 1995. — Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar«. 70 godina rada na promicanju zdravlja hrvatskog puka. Zagreb 1997, 29, 125, 126.
 
Željka Čavka (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

IBLER, Vanda. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/ibler-vanda>.