ILIJIĆ, Tomislav

traži dalje ...

ILIJIĆ, Tomislav, pisac udžbenika (Beograd, 30. X. 1930). Završio gimnaziju 1949. i muzičku školu 1955. u Zagrebu, te 1957. diplomirao germanistiku i južnoslavenske književnosti na Filozofskom fakultetu. Radio kao nastavnik 1958–61. te kao predavač engleskoga jezika od 1961. na Višoj ekonomskoj školi, 1963–64. na Visokoj školi za vanjsku trgovinu i od 1971. do umirovljenja 1998. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Primivši stipendiju Fulbrightove zaklade, 1979–80. kao gostujući profesor na Portland State University (Oregon) predavao je suvremenu hrvatsku književnost i hrvatski jezik. Autor je udžbenikâ poslovnoga engleskoga jezika, suautor Engleskoga rječnika burzovnih pojmova u knjizi Poslovanje na robnim burzama (Zagreb 1997²) Ive Andrijanića. Surađivao u Lingvistu (1964–65, 1977).

DJELA: English Business Conversations. Zagreb 1964. — Commercial English and Business Correspondence. Zagreb 1968, 1971². — Business English. Zagreb 1970. — Business English. Zagreb 1972, 1975². — Talking, Writing, Practising Business. Zagreb 1972. — Basic Business Letter Writing. Zagreb 1979. — Selections in Business English. Zagreb 1980. — Business English and Commercial Correspondence (suautori V. Andrlić i V. Špiljak). Zagreb 1986, 1987².
 
LIT.: Ekonomski fakultet u Zagrebu 1920–1995. Zagreb 1995, 105.
 
Tatjana Delibašić (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ILIJIĆ, Tomislav. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/ilijic-tomislav>.