ILLIA, Andrija

traži dalje ...

ILLIA, Andrija (Illias, Ilija, Ilijin; Andreas), povjesničar (Radgona, 30. XI. 1694 — Varaždin, 5. VIII. 1754). Podrijetlom iz građanske obitelji; odrastao vjerojatno u Hrvatskoj, jer je kao mladić osim njemačkoga dobro govorio hrvatski. Gimnaziju završio u Varaždinu, gdje je 1710. zabilježen među glumcima diletantima u kazališnoj predstavi. U Beču 1711. stupio u Družbu Isusovu, a u Grazu 1714–16. studirao filozofiju i 1721–24. teologiju. Bio je gimnazijski profesor u Varaždinu 1717–20. i Požegi 1726, potom profesor filozofije i vjeroučitelj u Zagrebu 1727. i Cluju 1728–30, profesor moralne teologije u Zagrebu 1731. te upravitelj konvikta i propovjednik u Varaždinu 1732–34. Rektor je požeškoga 1735–37. i zagrebačkoga Isusovačkoga kolegija 1738–41. U Zagrebu je kao rektor 1738. sudjelovao u isusovačko-pavlinskim nesuglasicama oko tiskanja rječnika A. Jambrešića i I. Belostenca. Od 1742. u Varaždinu je ponovo upravitelj konvikta, voditelj Marijine kongregacije te hrvatski i njemački propovjednik. Na latinskom je jeziku napisao vjersku i političku povijest Transilvanije, u kojoj je opisao nastanak ili dolazak te razvoj vjerskih i etničkih skupina, pokušaje sjedinjenja pojedinih skupina s Katoličkom crkvom i ulogu isusovaca u tome te povijest transilvanskih vladara 1571–1722. Izgubljeni mađarski prijevod latinskih meditacija o Kristovu rođenju Balthasara Meissnera, koji mu se pripisuje (C. Wurzbach), vjerojatno nije bio njegov.

DJELA: Ortus et progressus variarum in Dacia gentium, ac religionum cum principibus ejusdem. Claudiopoli, Typis Academ. Soc. Jesu, (1730), 1764².
 
LIT.: C. Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 10. Wien 1863. — J. Szinnyei: Magyar írók élete és munkái, 5. Budapest 1897. — F. Fancev: Prvi poznati diletanti isusovačkog školskog teatra u Varaždinu i u Zagrebu. Vrela i prinosi, 1935, 5, str. 131, 135. — T. Matić: Isusovačke škole u Požegi (1698–1773). Ibid., str. 22, 55, 56. — Š. Jurić: Croatiae scriptores Latini recentioris aetatis. Zagrabiae 1971. — L. Lukács: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551–1773), 2. Romae 1988, 627. — M. Korade: Gradišćanski Hrvati i Družba Isusova od 16. do 18. stoljeća. U: Isusovci u Hrvata (zbornik). Zagreb 1992 (engl. prijevod Zagreb 2000). — M. Križman: Jambrešić protiv Belostenca, i obratno. Gazophylacium, 2(1995) 1/2, str. 187, 194–195, 205–206.
 
Mijo Korade (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ILLIA, Andrija. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/illia-andrija>.