ILOVAČA, Velimir

traži dalje ...

ILOVAČA, Velimir (Mile), publicist (Žabari kraj Ivanjske, 28. IX. 1907 — Sisak, 3. VI. 1976). Gimnaziju pohađao u Visokom i u Širokom Brijegu. U Franjevački red stupio 1927, filozofski i teološki studij pohađao u Sarajevu i za svećenika bio zaređen 1933. Službovao kao duhovni pomoćnik na Petrićevcu kraj Banje Luke 1934–37. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao povijest 1940. Potom je bio profesor povijesti u Visokom 1940–41, kustos Etnografskoga muzeja u Banjoj Luci 1941–45, duhovni pomoćnik u Biškupcu 1945–48, politički kažnjenik u Staroj Gradiški i Zenici 1948–55. Po izlasku iz zatvora napustio Franjevački red i kao svjetovni svećenik Zagrebačke biskupije bio do umirovljenja župnik u Gušću. Još kao đak javljao se u đačkom listu Cvijet. Različitim prilozima, ponajviše povijesnim, surađivao u Luči (1928–29, 1931–32), Glasniku sv. Ante (1929, 1931–36), Kalendaru sv. Ante (1931, 1933–34, 1937–38, 1942–43), Spomenici Franjevačke klasične gimnazije u Visokom (1932), Franjevačkom vijesniku (1933–37, 1939–41), Hrvatskoj prosvjeti (1933), Hrvatskoj straži (1933–38), Razvitku (1935), Obzoru (1938), Danici (kalendar, 1940), Novom dobu (1942–44), Vjestniku za suzbijanje endemijskog sifilisa (1943), Hrvatskoj rieči (1945) i Dobrom Pastiru (1956, 1962, 1964).

LIT.: Spomenica Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. Beograd 1932, 101, 335. — I. Gavran: In memoriam. Bosna Srebrena, 27(1976) 5/6, str. 95–96. — A. Ištuk (AI): Ilovača fra Velimir (Mile). Franjevačka klasična gimnazija u Visokom 1882–1982. Visoko 1983, 130. — I. Alilović: Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine između dvaju ratova. Zagreb 1989, 92. — A. S. Kovačić: Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. Sarajevo 1991.
 
Anto Slavko Kovačić (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ILOVAČA, Velimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/ilovaca-velimir>.