JABLANCZY, Ignácz

traži dalje ...

JABLANCZY, Ignácz (Jablanci, Vatroslav; Jabloncaj, Ignacije), pisac i pučki prosvjetitelj (? — ?, nakon 1772). U arhivskim se spisima spominje kao bilježnik Požeške županije 1752. i 1753, a B. A. Krčelić navodi ga i 1756. Nije poznato kada je napustio Požegu i došao u Beč. Ondje se upoznao s oduševljenim jozefinistom A. T. Blagojevićem, dvorskim činovnikom 1771–97. i prevoditeljem Coyerova djela Khinki (1771). U njegovu predgovoru Blagojević spominje Jablanczyja kao vrlo dobra znanca te veliča njegov naum da – unatoč poodmakloj dobi i mađarskomu podrijetlu – prevede na hrvatski Wiegandov njemački priručnik s uputama o racionalnom poljodjelstvu. Poželio je da njegov primjer slijede i ostali hrvatski pisci. Taj je poticaj u skladu sa središnjom državnom politikom, koja je promicala širenje prosvjetiteljsko-jozefinističkih ideja knjigama sastavljenima prema njemačkim predlošcima. Jablanczyjev prijevod Priručne knjige za slavonsku seljansku mladež, pisan pretežno u slavonskoj ikavici i slavonskom grafijom, objavljen je 1772. u Beču u Kurtzböckovoj tiskari. U slavonskom društveno-gospodarskom životu ta je knjižica imala plodotvornu ulogu, a prema prosudbi J. Horvata najbolja je u nizu onodobnih knjiga iz područja poučno-praktične književnosti te »tvori upravo revoluciju u gospodarskom životu hrvatskog naroda«.

LIT.: I. Kukuljević Sakcinski: Bibliografia hrvatska, 1. Zagreb 1860, 57. — P. J. Šafařík: Geschichte der südslawischen Literatur, 2. Prag 1865, 77, 190. — Š. Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rieka 1869, 495. — J. Kempf: Požega. Požega 1910, 370. — Isti: Iz prošlosti Požege i Požeške županije. Požega 1925–1926, 127. — T. Matić: Adam Tadija Blagojević. Prilog za historiju hrvatske književnosti osamnaestoga vijeka. Rad JAZU, 1929, 237, str. 147, 170. — B. A. Krčelić: Annuae ili Historija 1748–1767. Zagreb 1952, 257. — T. Matić: Slavonsko selo u djelima hrvatskih pisaca osamnaestoga vijeka. Rad JAZU, 1962, 324, str. 47. — K. Georgijević: Hrvatska književnost od XVI do XVIII stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Zagreb 1969. — W. Kessler: Buchproduktion und Lektüre in Zivilkroatien und -slawonien zwischen Aufklärung und »Nationaler Wiedergeburt« (1767–1848). Archiv für Geschichte des Buchwesens (Frankfurt am Main), 16(1976) 2, str. 283, 687. — J. Horvat: Kultura Hrvata kroz 1000 godina, 2. Zagreb 1980, 75.
 
 
Elizabeta Palanović (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JABLANCZY, Ignácz. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jablanczy-ignacz>.