JABLANOVIĆ, Ivan

traži dalje ...

JABLANOVIĆ, Ivan, povjesničar (Dolac kraj Travnika, 8. I. 1878 — Sarajevo, 1957). Pohađao isusovačku gimnaziju u Travniku te filozofsko-teološki studij od 1895. na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu. Ondje je zaređen za svećenika 1900. Te godine postao je članom Središnjega odbora Hrvatske narodne zajednice. Proučavao crkvenu, osobito problem dualističke heterodoksije, političku i društvenu povijest srednjovjekovne Bosne. Također pisao o odnosima Hrvata s Habsburgovcima, velikaškim rodovima, napose o knezovima Bribirskima, Zrinskima i Frankapanima, te seljačkoj buni, Pragmatičkoj sankciji, Hrvatsko-ugarskoj nagodbi, uporabi hrvatskoga jezika u diplomaciji. Surađivao je u časopisima, kalendarima i dnevnim listovima Franjevački glasnik (1900), Croatia (1901), Glasnik sv. Josipa (1901), Školski vjesnik (1901), Vrhbosna (1901, 1907–11, 1913–14, 1932–34, 1936–44), Balkan (1902), Hrvatski dnevnik (1906–08, 1916), Hrvatska Hrvatom (1909), Napredak (kalendar, 1911–12, 1914, 1924, 1928, 1933), Hrvatska sloga (1921), Jugoslavenski list (1927, 1933–34), Napredak (1931–33), Katolički svijet (1938), Hrvatska misao (1943–44), Nedjelja (1944), Neue Ordnung (1944). Povremeno objavljivao poeziju, pretežno duhovno-religiozne tematike.

DJELA: Medjunarodno-pravni položaj bosanskih vladara Kotromanića do pada Bosne 1463. Sarajevo 1906. — Galileo Galilei (1564.–1642.). Historijsko-apologetska študija. Mostar 1928. — Bogomilstvo ili Patarenstvo. Idejno kulturni prikaz i ocjena. Mostar 1936.
 
LIT.: S. Zagorac: Mali odgovor. Gospodi sarajevskim bogoslovima. Jugoslavenski list, 10(1927) 113, str. 3. — (Osvrti na Bogomilstvo ili Patarenstvo): Katolički list, 87(1936) 27, str. 352. — M. Hadžijahić (mhj.), Muslimanska svijest, 1(1936) 10, str. 7. — J. Jevtić, Novi istočnik, 3(1936) 8, str. 231–236. — R. Rogošić, Nova revija, 15(1936) 5/6, str. 341. — R. Rotter Progonski, Obzor, 76(1936) 114, str. 2. — S. Župić, Upoznaj sebe (Beograd), 7(1937) 7/8, str. 217–219. — R. Rotter Progonski: Dr. Ivo Jablanović, Kako i gdje se zametnu bosanska država? Obzor, 76(1936) 78, str. 1–2. — A. Nadilovski: Jedan nekrolog. Nova revija, 19(1940) 3/4, str. 292–305. — I. Alilović: Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine između dvaju ratova. Zagreb 1989, 93–94. — R. Perić: De viris illustribus Vrhbosanske bogoslovije (1890–1945.). U: Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890–1990. Sarajevo—Bol 1993, 347. — Stoljeće Vrhbosne 1887–1987. Sarajevo 1996. — Z. Grijak: Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera. Zagreb 2001.
 
Zrinka Pešorda-Vardić (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JABLANOVIĆ, Ivan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jablanovic-ivan>.