JABLANOVIĆ, Josip

traži dalje ...

JABLANOVIĆ, Josip (Cortellazzo; Giuseppe, Osip), političar i publicist (Makarska, 25. III. 1875 — Split, 18. X. 1961). Po majci potomak plemićke obitelji Pavlović Lučić (tobože Jablanović); promijenio 1918. prezime Cortellazzo u Jablanović. Gimnaziju završio 1895. u Zadru, pravo doktorirao 1899. u Grazu. Do 1918. radio u Financijskom odvjetništvu u Zadru. Potkraj te godine ondje postaje članom Privremenoga odbora Narodnoga vijeća te podnamjesnikom za Dalmaciju. God. 1919. talijanska ga uprava internira na Siciliju, a nakon povratka 1920. djeluje kao istaknuti član Narodne radikalne stranke u Dalmaciji. U Splitu je državni pravobranitelj 1925–32, kratko vrhovni inspektor pri Predsjedništvu Ministarskoga savjeta u Beogradu, a 1932–38. u Splitu ban Primorske banovine. Političke članke, u kojima su došli do izražaja njegov kritički odnos prema talijanskim pregovorima i iskustvo s poč. 1920-ih kada je sudjelovao u pregovorima i provedbi sporazumâ s Italijom, te polemike, priloge iz građanskoga i međunarodnoga prava, gospodarstva, religije, kulture i umjetnosti objavljivao u periodicima Narodni list (1905, 1911–12), Savremenik (1917), Hrvatska straža (1918), Novo doba (1920–21, 1927, 1931), Dubrovnik (1922), Život (1922, 1924–25), Arhiv za pravne i društvene nauke (Beograd 1924, 1928, 1930), Država (1926–29), Jadranska pošta (1927), Društvena obnova (Beograd 1930). Napisao knjižicu Nikola Pašić (Split 1927) o svojem političkom uzoru. Potpisivao se šiframa D. J. J., Dr. J., Dr. J. C. i j. c.

LIT.: H.: »Savremenik« navijestio rat crkvi i vjeri. Hrvatska straža, 16(1918) str. 221–226. — Konferencija N. R. S. u Šibeniku. Jadranska pošta, 3(1927) 609, str. 1. — N. Novaković: Dr. Novaković pobija dr. Jablanovića. Ibid., 614, str. 2. — J. Biankini: Prva dva mjeseca italijanske okupacije Dalmacije. Almanah Jadranska straža (Beograd), 1929, str. 100, 102, 104, 120, 130. — Novi banovi. Politika (Beograd), 29(1932) 5. VII, str. 3. — Novi ban Primorske banovine. Jadranska straža, 10(1932) 8, str. 289. — Novi ban Primorske banovine. Novo doba, 15(1932) 13. VII, str. 5. — Oproštaj bana g. dra Jablanovića. Ibid., 21(1938) 17. IX, str. 6. — A. Artić: Prilike u Zadru od 1918. do 1941. Zadar. Zbornik. Zagreb 1964. — Narodnooslobodilačka borba u Dalmaciji, 1. Split 1981; 5. 1983; 7–8. 1984–1985. — I. Mužić: Masonstvo u Hrvata. Split 1997.
 
Klara Pranjko (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JABLANOVIĆ, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jablanovic-josip>.