JABLANOVIĆ, Tomislav

traži dalje ...

JABLANOVIĆ, Tomislav, islamolog (Dolac kraj Travnika, 18. V. 1921 — Mosbach, 10. IX. 1986). Gimnaziju završio 1939. u Nadbiskupskom dječačkom sjemeništu u Travniku, filozofiju i teologiju studirao na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu 1939–44, nastavio 1960. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF) u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1963. i 1970. doktorirao tezom Islamska apologetska argumentacija. Za svećenika zaređen 1943. Bio je kateheta sestara Kćeri Božje ljubavi u Sarajevu 1944–45, potom do 1953. zatvoren u Zenici, kratko kapelan u Derventi, 1953–59. župnik u Rastičevu na Kupresu i 1960–70. u Bistrici kraj Gornjega Vakufa. Predavao povijest religija, napose islama, na KBF u Zagrebu 1967–71. i Visokoj bogoslovnoj školi u Sarajevu 1970–86. God. 1970. imenovan je rezidencijalnim kanonikom vrhbosanskoga Kaptola i pomoćnim biskupom nadbiskupa S. F. Čekade (posvećen 1971). Nakon Čekadine smrti kao kapitularni vikar upravljao je Vrhbosanskom nadbiskupijom do izbora novoga nadbiskupa 1977. Poslije je obnašao više dužnosti u toj nadbiskupiji i u vijećima Biskupske konferencije Jugoslavije. Većina mu se radova tiče sveza kršćanstva s islamom. Surađivao u Vrhbosni (1944), Bogoslovskoj smotri (1967, 1974, 1979), Glasu Koncila (1971), Obnovljenom životu (1971–72). Dao s francuskoga prevesti Smjernice za dijalog između kršćana i muslima (Zagreb 1984). Knjižnici Vrhbosanske bogoslovije ostavio je svoje knjige.

LIT.: Biskupsko posvećenje dr Tomislava Jablanovića. Glas Koncila, 10(1971) 9, str. 3. — (Nekrolozi): Glas Koncila, 25(1986) 38, str. 1; Hrvatska revija (München—Barcelona), 36(1986) 4(144), str. 736; Vrhbosna, 1986, 4, str. 20–38. — I. Miklenić, Glas Koncila, 25(1986) 39, str. 8. — M. Zovkić, Mladi teolog, 7(1986) 2, str. 80–86. — Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890–1990. Sarajevo—Bol 1993, 171, 320–321, 355, 378, 433–434. — M. Džaja i K. Draganović: Sa Kupreške visoravni. Baško Polje—Zagreb 1994². — B. Odobašić: »Vrhbosna« kao službeno glasilo nadbiskupije Vrhbosanske od 1945. do danas. U: Stoljeće Vrhbosne 1887–1987. Sarajevo 1996, 94–95, 115. — Život u službi Riječi – Čedomil Čekada. Sarajevo 1997, 54, 70–71, 89, 132.
 
Pejo Ćošković (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JABLANOVIĆ, Tomislav. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jablanovic-tomislav>.