JACKSON, Thomas Graham

traži dalje ...

JACKSON, Thomas Graham, arhitekt i pisac (London, 21. XII. 1835 — London, 7. XI. 1924). Nakon završetka Wadham Collegea u Oxfordu usavršivao se 1858–61. u Londonu u arhitekta G. G. Scotta. Projektirao u duhu historicizma, najviše neorenesansne koledže i crkve u Oxfordu i Cambridgeu. Istaknuti restaurator (katedrala u Winchesteru 1905–12) i pisac s područja povijesti i teorije arhitekture. Putujući između 1882. i 1885. hrvatskom obalom Jadrana, proučavao je kulturnopovijesne i umjetničke spomenike te crtao panorame gradova, studije građevina, arhitektonske detalje, predmete iz crkvenih riznica. Rezultate je sintetizirao u opsežnom i bogato ilustriranom djelu o Dalmaciji, Istri i Kvarneru (1887). Posebno je proučavao predromaničke, romaničke i gotičke graditeljske spomenike, napose crkvenu arhitekturu, a od gradova Zadar, otkrivajući vrijednost poglavito dalmatinskih srednjovjekovnih umjetničkih spomenika i uključujući ih u povijest europske umjetnosti. U nas su objavljena poglavlja o Korčuli (Sulla città ed isola di Curzola. Split 1889) i Šibeniku (Šibenik i okolica. Šibenik 1990). Objelodanio je i prikaz povijesti graditeljstva u Dalmaciji IV–XVII. st. u časopisu Ateneo veneto (1888). God. 1886. izradio nacrt za postavljanje fenjera sa strana sata na zvoniku crkve sv. Sebastijana u Trogiru. Prema njegovu projektu iz 1889, kojim se približio dalmatinskim romaničkim zvonicima, nadograđen je zvonik zadarske katedrale (od drugoga kata naviše) 1890–94.

DJELA: Modern Gothic Architecture. London 1873. — Dalmatia, the Quarnero and Istria, 1–3. Oxford 1887. — Reason in Architecture. London 1906. — Byzantine and Romanesque Architecture. Cambridge 1913. — Memories of Travel. Cambridge 1923. — Architecture. London 1925.
 
LIT.: Dalmatia, the Quarnero and Istria with Cettigne in Montenegro and Island of Grado. Folium diocesanum, 6(1887) 8, str. 64–65. — V. Brunelli (V. B.): Giacomo Boni. Monumenti d’architettura della Dalmazia. Cronaca dalmatica, 1(1888) br. 8. — F. Radić: Monumenti di architettura in Dalmazia. Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga društva, 10(1888) 4, str. 117–121; 11(1889) 1, str. 14–15. — ms: Umjetničko blago na Rabu. Novosti, 25(1931) 97, str. 7. — B. H. Jackson: Recollections of Thomas Graham Jackson. Oxford 1950. — C. Fisković: Engleski spomenici i umjetnine u Dalmaciji. Peristil, 1979, 22, str. 84, 88. — I. Petricioli: Izoliranje crkve sv. Donata u Zadru godine 1930–1931. Diadora, 9(1980) str. 493–494. — M. Stagličić: Zvonik katedrale u Zadru. Peristil, 1982, 25, str. 149–158. — Ista: Još o zvoniku zadarske katedrale. Ibid., 1987, 30, str. 143–146. — Ista: Graditeljstvo u Zadru 1868–1918. Zagreb 1988, 65–67. — S. Wild Bićanić: Thomas Jackson i dalmatinska srednjovjekovna arhitektura. Književna smotra, 21(1988) 69/72, str. 210–211. — I. Mardešić: Thomas Graham Jackson i Zadar. Stogodišnjica dogradnje zvonika prvostolnice Sv. Stošije (1893–1993). Zadarska smotra, 42(1993) 4/5, str. 11–24. — S. Piplović: Graditeljstvo Trogira u 19. stoljeću. Split 1996. — Historicizam u Hrvatskoj (katalog izložbe), 1–2. Zagreb 2000.
 
Višnja Flego (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JACKSON, Thomas Graham. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jackson-thomas-graham>.