JACOMINI, Srećko

traži dalje ...

JACOMINI, Srećko (Jakomini), arhitekt (Varaždin?, 1830 — Zagreb, 24. V. 1892). Tehničke nauke završio 1865. na Politehnici u Beču. Zaposlio se u Zagrebu pri državnom građevnom ravnateljstvu, potom dobio status »kraljevskog nadinžinira«. Od 1876. bio je predstojnik arhitektonskoga odjela građevnoga odsjeka Zemaljske vlade. Projektirao je u Zagrebu Sudbenu palaču na Trgu N. Šubića Zrinskoga (1876), žensku kaznionicu u Savskoj cesti, na Katarininu trgu pregradnju i dogradnju gimnazijske zgrade te vodio obnovu crkve sv. Katarine nakon potresa 1880. Voditelj je građevinskih radova 1861–65. više gospodarskih zgrada i pogona Gospodarskoga i šumarskoga učilišta u Križevcima (danas Visoko gospodarsko učilište), kojega je suosnivač 1860.

LIT.: (Nekrolozi): Narodne novine, 58(1892) 24. V, str. 3; Varaždinski viestnik, 3(1892) 22, str. 3. — Križevci, grad i okolica. Zagreb 1993. — S. Knežević: Zagrebačka zelena potkova. Zagreb 1996.
 
Snješka Knežević (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JACOMINI, Srećko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jacomini-srecko>.