JAGAR, Ante

traži dalje ...

JAGAR, Ante, pjesnik i vjersko-pedagoški pisac (Novska, 7. XI. 1867 — Novska, 5. X. 1899). U Požegi polazio višu gimnaziju a dva posljednja razreda u Nadbiskupskom liceju u Zagrebu, gdje je 1888–92. na Bogoslovnom fakultetu studirao filozofiju i teologiju. Nakon svećeničkoga ređenja 1892. postao kapelanom, a na poč. 1893. i vjeroučiteljem u Novoj Gradiški. God. 1895. upravitelj je župe u Orubici, 1896. duhovnik u Psihijatrijskoj bolnici u Vrapču te vjeroučitelj u samostanskoj školi Sestara sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu, gdje 1897. postaje pomoćnim urednikom te suradnikom pedagoško-katehetskoga časopisa Kršćanska škola. Pjesmama domoljubne, prigodne i pretežno religiozne tematike te povremeno pedagoškim člancima, književnim osvrtima, duhovnim razmatranjima i s nekoliko prijevoda javlja se u periodicima Vrhbosna (1888–95, 1897–98), Hrvatska (1892–93), Hrvatski učitelj (1893–94), Katolički list (1893, 1896, 1898), Glasnik biskupija bosanske i sriemske i Obzor (1894). Njegov Sonetni vijenac iz zbirke pjesničkih prvijenaca Vjeri i domu (1895) prvi je oveći ciklus poetski uspjelih i formalno dotjeranih pjesama posvećen Bogorodici u hrvatskoj književnosti XIX. st., a uvršten je u četiri antologije hrvatskoga religioznoga pjesništva: Hrvatska marijanska lirika (1935), Pjesme Mariji (1987), Duša duše hrvatske (1988) i Bogorodica u hrvatskom pjesništvu (1994). U vlastitoj je nakladi objavio tri vjersko-poučne knjige. Potpisivao se i Bogoslav, -r, A. J. i A. B. J. Gradska knjižnica i čitaonica u Novskoj od 1966. nosi njegovo ime.

DJELA: Vjeri i domu. Nova Gradiška 1895. — Razmatranje o psovki i proklinjanju. Zagreb 1897 (4 izd. do 1899). — Spasi dušu svoju. Zagreb 1898. — Vračanje i gatanje. Zagreb 1898 (pretisak Zagreb 1996).
 
LIT.: Vjeri i domu. Sabrani prvijenci od 1888–1895. godine. Ante Jagar (Bogoslav). Vienac, 28(1896) 20, str. 320. — (Nekrolozi): Napredak, 40(1899) str. 639; Vrhbosna, 13(1899) 20, str. 321. — S. Dikanović, Kršćanska škola, 3(1899) 19, str. 297–298. — J. Hranilović (-r-), Vienac, 31(1899) 41, str. 667. — -š-, Katolički list, 50(1899) 41, str. 325–326. — A. Petravić: Ante Jagar. Literarni portret. Vrhbosna, 16(1902) 7, str. 123–128. — Isti: Studije i portreti. Zagreb 1905, 194–209. — F. Plevnjak: Prilozi za kulturnu povijest hrvatskog svećenstva. Zagreb 1910, 407–408. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 10–11. Zagreb 1913. — M. Poljak: U požeškoj kolegiji prije 50 godina. U: Požeška kolegija. Spomenica o stogodišnjici 1835–1935. Požega 1935, 201, 254. — Ž. Voborski: Ante Jagar – marijanski pjesnik. Marulić, 29(1996) 5, str. 964–972.
 
Elizabeta Palanović (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAGAR, Ante. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jagar-ante>.