JAGATIĆ, Mato

traži dalje ...

JAGATIĆ, Mato, političar (Desna Martinska Ves kraj Siska, 22. IX. 1891 — okolica Rogaške Slatine, 7. V. 1945). Pučku školu vjerojatno završio u rodnom mjestu i bavio se poljodjelstvom. Kao pristaša HPSS, zbog uhićenja S. Radića, u travnju 1919. suorganizirao prekid opskrbe gradova namirnicama, zbog čega je nakratko zatvoren. Izabran na listi HP(R)SS za zastupnika u Ustavotvornoj skupštini 1920. te u Narodnoj skupštini Kraljevine SHS 1923. i 1925. Nakon Radićeva političkoga zaokreta, potpisao Izjavu hrvatske opozicije od 9. VIII. 1925. u kojoj je vodstvo HSS optuženo za samovoljno priznavanje Vidovdanskoga ustava bez znanja hrvatskih zastupnika, postao Radićevim protivnikom te istupio iz stranke. U razdoblju 1926–29. bio je potpredsjednik Hrvatske federalističke seljačke stranke i 1925–28, sa S. Uroićem, vlasnik i izdavač njezina glasila Hrvatski seljački narod. God. 1929. napustio politiku, a po uspostavi NDH priključio se ustaškomu pokretu. U lipnju 1941. član je izaslanstva A. Pavelića u Njemačku, 1941–45. povjerenik u Hrvatskom savezu seljaka, 1942. imenovan saborskim zastupnikom, a 1944. velikim županom u Ministarstvu unutarnjih poslova. Pisao o političkim prilikama i položaju hrvatskoga seljaštva, od 1941. i o ustaškom pokretu, Paveliću i komunizmu u izdanjima Narodna zaštita (1921), Slobodni dom (1922, 1924), Božićnica (kalendar, 1923), Hrvatski zadrugar (1923), Prijatelj naroda (1923), Narodno jedinstvo (1927), Omladina (1934–35), Zadružne novine (1934), Hrvatski list (1935, 1937), Hrvatski narod (1939, 1941), Nezavisna Država Hrvatska (poslije Seljačko ognjište, 1941–44), Napretkova božićna knjiga (1942) i Ustaški godišnjak (1942). Bio je glavni urednik tjednika Nezavisna Država Hrvatska 1941. Počinio samoubojstvo za bijega u Austriju.

LIT.: Prijatelj naroda, 28(1925) 33, str. 1–2; 35, str. 1–2. — Stari pristalica seljačkog pokreta: Nekoliko napomena uz članak Mate Jagatića: »Seljačko pitanje i njegovo rješenje«. Omladina, 19(1934–35) 1, str. 1–2, 4. — R. Horvat: Hrvatska na mučilištu. Zagreb 1942, 104, 159, 230, 291, 294–295, 298. — Zbornik građe za povijest radničkog pokreta i KPJ 1919–1920. Sisak 1970. — M. Kovačić: Od Radića do Pavelića. München—Barcelona 1970, 59–62, 238. — B. Krizman: Korespondencija Stjepana Radića, 2. Zagreb 1973. — Isti: Ante Pavelić i ustaše. Zagreb 1978. — Lj. Antić: Hrvatska federalistička seljačka stranka. Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 1982, 15, str. 170–171, 173–174, 176, 179, 185, 191–192, 209. — V. Nikolić: Tragedija se dogodila u svibnju…, 1. Barcelona—München 1984.
 
Dino Mujadžević (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAGATIĆ, Mato. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jagatic-mato>.