JAGATIĆ, Nikola

traži dalje ...

JAGATIĆ, Nikola, zadrugarski pisac i aktivist (Desna Martinska Ves kraj Siska, 11. IX. 1897 — Zagreb, 16. IX. 1980). Brat političara Mate. U Zagrebu završio klasičnu gimnaziju 1918. Od 1921. bio činovnik, potom tajnik, u zagrebačkom Središnjem savezu hrvatskih seljačkih zadruga, od 1929. predavač i upravitelj Zadružne škole osnovane pri savezu. Suutemeljitelj je i 1934–44. ravnatelj Glavnoga saveza hrvatskih privrednih zadruga, istodobno 1941–42. ravnatelj Zajednice za promet stokom i stočnim proizvodima te 1943–44. pročelnik pri Hrvatskom savezu seljaka. Od kraja 1944. dužnosnik je u Glavnom savezu staliških i drugih postrojba, a od ožujka do svibnja 1945. savjetnik pri Glavnom tajništvu Predsjedništva vlade NDH. Presudom Vrhovnoga suda NRH u kolovozu 1946. osuđen na 15 godina zatvora zbog gospodarske suradnje s oblastima NDH. Nakon pomilovanja 1953. radio u zagrebačkom elektrotehničkom i montažnom poduzeću »Dizalo«. U 1920-ima bio je istaknuti član Hrvatske pučke stranke, 1926–27. u predsjedništvu Hrvatskoga orlovskoga saveza, od 1928. u Središnjem upravnom odboru Seniorata te potpredsjednik Hrvatskoga katoličkoga omladinskoga saveza. — Prema načelima kršćanskoga socijalizma promicao ideje solidarnosti i uzajamnosti, osobito seljačkoga staleža. Napisao promidžbenu brošuru Za preporod zadrugarstva (Zagreb 1925) i oko 150 članaka u izdanjima Nada (almanah; 1916), Seljačke novine (1920, 1922), Hrvatski zadrugar (mjesečnik; 1921–33), Zadrugar (kalendar; 1922–30, 1934), Požeške novine (1923, 1936), Mladi radiša (1926), Mladost (1926–28), Obzor (1926, 1929–30), Organizacijski vjesnik (1926), Zadružni dom (1926), Katolički list (1927–29), Gospodarske novine (1928), Providnost (1928), Hrvatska straža (1929, 1937), Zadružne novine (1934), Zagorski list (1934), Hrvatski zadrugar (kalendar; 1935, 1937–38), Hrvatska smotra (1936), Zadružna svijest (1936–41), Hrvatski list (1939), Zlatno klasje (1939), Hrvatski maloprerađivač (1940), Hrvatsko Međumurje (1940), Danica (kalendar; 1941), Nezavisna Država Hrvatska (1941), Gospodarstvo (1942, 1944), Hrvatska straža (kalendar; 1942), Gospodarski list (1944) i Seljačko ognjište (1944). Od kraja 1920-ih do 1934. uređivao mjesečnik za zadrugarstvo i narodno gospodarstvo Hrvatski zadrugar i godišnji kalendar Zadrugar, a 1934–41. bio član uredništva odn. urednik mjesečnika Zadružna svijest i kalendara Hrvatski zadrugar. Bio je jedan od vodećih ljudi hrvatskoga seljačkoga zadrugarstva između dvaju svjetskih ratova, predavač i organizator tečajeva za izobrazbu zadružnih kadrova. Dokumenti o njegovu životu i djelovanju u posjedu su obitelji.

LIT.: Z. Matijević: Slom politike katoličkog jugoslavenstva. Zagreb 1998. — Hrvatski katolički pokret (zbornik). Zagreb 2002.
 
Goran Arčabić (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAGATIĆ, Nikola. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jagatic-nikola>.