JÄGER, Ivan

traži dalje ...

JÄGER, Ivan (Jeger), teolog (Pakrac, 7. VII. 1907 — Velika Gorica, 27. VIII. 1988). Klasičnu gimnaziju završio u Slavonskoj Požegi 1925, potom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao povijest i zemljopis, 1927. stupio u Družbu Isusovu u Ljubljani. Filozofiju diplomirao 1929. u Pullachu kraj Münchena, a povijest i zemljopis u Zagrebu 1932. Od 1933. studirao teologiju u Louvainu, gdje je za svećenika zaređen 1936. Na Papinskom sveučilištu Gregoriani stekao je 1953. doktorat iz filozofije. Pedagoške i duhovne dužnosti obavljao je u školama i sjemeništima u Travniku 1932–33. i 1938–45, Zagrebu 1937. i Dubrovniku 1946–49. Također je predavao na Vrhbosanskoj bogosloviji u Sarajevu 1943–44, na Teološkom fakultetu u Zagrebu do 1946, u Teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu 1949–59, na Bogosloviji u Đakovu 1960, Visokoj bogoslovnoj školi u Zadru 1960–65, i na Visokoj teološkoj školi u Rijeci 1965–71. Za boravka u Zadru kao upravitelj župe Turanj osnovao je 1963. Družbu sestara Kraljice svijeta. Pisao o Družbi Isusovoj, Janu Husu, isusovačkom kolegiju u Varaždinu u časopisima Život (1933, 1935–36, 1938, 1940), Glasnik Srca Isusova (1936, 1940) te Kalendar Srca Isusova i Marijina (1932). Neka njegova djela (Duhovne vježbe za svećenike, Skripta za duhovnost, Presveto Srce Isusovo) ostala su u rukopisu. Preveo 30-ak duhovnih knjiga, od kojih su neke ostale neobjavljene. Priredio i objavio rukopis S. Marija od Križa (Zagreb 1999). Potpisivao se pseudonimom Marijan Josipović. Njegova rukopisna ostavština nalazi se u samostanu Družbe sestara Kraljice svijeta u Zagrebu.

DJELA: Po Duhu Svetom i Djevici Mariji. Zadar 1962. — Idi i naviještaj. Praktične upute za katehizaciju prema ocu Pavlu Heegu. Zadar 1964. — S neba poruka radosti kroz bol. Zagreb 1975. — Velika poruka Ljubavi. Zagreb 1976. — Tvoj anđeo. Zagreb 1980.
 
LIT.: R. Prkačin: O. Ivan Jäger DI (1907–88). Mali vjesnik Hrvatske provincije Družbe Isusove, 49(1988) 7, str. 157–159. — M. Hrskanović: Odgojitelji, profesori i studenti Vrhbosanske bogoslovije. U: Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890–1990. Sarajevo—Bol 1993, str. 403–404. — B. Nagy: Hrvatsko križarstvo. Zagreb 1995. — L. Marinović: Jedno srce – tri ljubavi. Iz duhovnog života oca Ivana Jägera. Zagreb 2000. — Ista: Molite i blagoslivljajte. Iz duhovnog života o. Ivana Jägera. Zagreb 2000. — Ista: S vjerom i nadom za bolji svijet. Životni put o. Ivana Jägera. Zagreb 2002.
 
Vlatka Dugački (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JÄGER, Ivan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jager-ivan-teolog>.