JAKČIN, Andrija

traži dalje ...

JAKČIN, Andrija, odvjetnik i dobrotvor (Virovitica, 14. VII. 1806 — Zagreb, 15. I. 1901). U Zagrebu završio gimnaziju i, vjerojatno 1826, studij prava te 1828. položio odvjetnički ispit. Od te godine vlastelinski je pododvjetnik Franje Vojkffyja (Vojkovića) u Oroslavju, 1832–42. počasni županijski pododvjetnik u Zagrebu, usporedno 1838–48. pododvjetnik u Erdődyjâ, a odvjetništvom se bavio i poslije. God. 1839. imenovan naslovnim prisjednikom Sudbenoga stola Varaždinske, Križevačke i Zagrebačke županije. U lipnju 1848. bio je član izaslanstva koje je s banom J. Jelačićem išlo u Innsbruck kralju. God. 1848–50. obavljao službu odbornika Upravljajućega odbora Zagrebačke županije. Za zagrebačkoga je gradskoga zastupnika biran od 1861. više puta, imenovan 1873. povjerenikom za obnovu gradskoga zastupstva i gradskoga poglavarstva, a 1874. počasnim građaninom Zagreba. Bio je član Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga društva od osnutka 1841. i njegov potpredsjednik 1873–91, darovatelj i potpredsjednik MH 1873. i HGZ 1886–90, potpredsjednik Hrvatske komercijalne banke, član ravnateljstva Prve hrvatske štedionice i predsjednik gradskoga uboškoga odbora. Darivao i Društvo sv. Jeronima te pomagao Zagrepčanima stradalima u potresu 1880.

LIT.: (U povodu 80. obljetnice rođenja): Gospodarski list, 34(1886) 13, str. 97–98. — Obrtnik, 3(1886) 21, str. 164–165. — Seoski gospodar, 12(1886) 7, str. 50. — S. Isaković: Iz prošlosti Prve hrvatske štedionice. Prosvjeta, 7(1899) 23, str. 729–739. — (Nekrolozi): Agramer Tagblatt, 16(1901) 12, str. 5; Gospodarski list, 49(1901) 2, str. 16. — J. Ravlić i M. Somborac: Matica hrvatska 1842–1962. Zagreb 1963, 59, 260. — A. Szabo: Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860–1873, 1. Zagreb 1987, str. 104, 175, 186, 217, 218; 2. 1988, str. 22, 26, 38, 69, 75. — T. Markus: Korespondencija bana Jelačića i Banskoga vijeća 1848.–1850. Zagreb 1998.
 
Klara Pranjko (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAKČIN, Andrija. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jakcin-andrija>.