JAKČIN, Đuro

traži dalje ...

JAKČIN, Đuro (Gjuro), admiral (Beč, 22. II. 1889 — Sofija, 16. II. 1944). Srednju školu završio u Zagrebu, Pomorsku akademiju u Rijeci. Od 1909. u austro-ugarskoj ratnoj mornarici; poručnikom fregate postao 1910, poručnikom bojnoga broda 1914, kapetanom bojnoga broda 1918. Nakon svršetka I. svjetskoga rata sukobio se s vojnim oblastima Kraljevstva SHS te ga je vojni sud osudio na smrt. Pomilovan, nije nastavio služiti u mornarici. Član zagrebačke Udruge umirovljenih oficira i vojnih činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji 1920–23. Održavao vezu s bivšim austro-ugarskim časnicima pristašama ustaške organizacije (S. Kvaternik, Adolf Sabljak), a nakon proglašenja NDH, 11. IV. 1941. imenovan zapovjednikom ratne mornarice i promaknut u čin admirala. Do studenoga 1942. na čelu vojne misije pri poslanstvu NDH u Berlinu. Od srpnja 1943. državni vijećnik i pukovnik Poglavnikove tjelesne bojne, a od rujna te godine predstavnik Vlade NDH pri njemačkoj SS diviziji »Prinz Eugen«, koja je djelovala u Dalmaciji. Istoga mjeseca razriješen je dužnosti zapovjednika mornarice i imenovan poslanikom i opunomoćenim ministrom NDH u Sofiji. Napisao biografsku crticu o admiralu J. Vukoviću (Hrvatska straža, 1939, 256).

LIT.: (Nekrolog). Hrvatski narod, 6(1944) 18. II, str. 1. — M. Mirković (M. Balota): Puna je Pula. Zagreb 1954. — M. Colić: Takozvana Nezavisna Država Hrvatska 1941. Beograd 1973. — B. Krizman: Ustaše i Treći Reich, 1–2. Zagreb 1983. — P. Broucek: Ein General im Zwielicht. Die Erinnerungen Edmund Glaises von Horstenau, 3. Wien—Köln—Graz 1988. — N. Kisić-Kolanović: Vojskovođa i politika. Sjećanja Slavka Kvaternika. Zagreb 1997. — Poslanstvo NDH u Sofiji. Diplomatski izvještaji 1941–1945, 1–2. Zagreb 2003.
 
Nikica Barić (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAKČIN, Đuro. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jakcin-djuro>.