JAKLIN, Blaž

traži dalje ...

JAKLIN, Blaž (Jaklin, Jáklin de Elefánth; Blasius), biskup i kancelar (?, 1643 — Nitra, 18. X. 1695). Rođen je negdje na području Ostrogonske nadbiskupije. Nema podataka o njegovu školovanju; 1664. postao je podđakonom, 1665. đakonom, 1666. zaređen je za svećenika. Gojenac u Germanicumu u Rimu 1667. Poslije je bio požunski i ostrogonski kanonik, ostrogonski prepošt i kraljev savjetnik u Beču. Kada je premještajem biskupa A. I. Mikulića na stolicu zagrebačkih biskupa Kninska biskupija postala vakantnom, car Leopold I. imenovao je Jaklina 1688. naslovnim kninskim biskupom, a kardinal L. K. Kolonić posvetio ga u Beču 1689. Carskim dekretom premješten je 1691. za biskupa u Nitru. God. 1690. postao je kraljevskim kancelarom za Ugarsku. Bio je u prijateljskim odnosima s P. Vitezovićem Ritterom, koji mu je ispjevao i tiskao prigodnicu na latinskom jeziku (Epaeneticon honori illustrissimi ac reverendissimi domini domini Blasii Jaklin… S. l., s. a.).

LIT.: D. Farlati: Illyricum sacrum, 4. Venetiis 1769, 301. — Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitriae 1910, 10. — V. Klaić: Život i djela Pavla Rittera Vitezovića (1652–1713). Zagreb 1914, 82. — J. Bösendorfer: Kako je došlo do slavonskog urbara 1756. godine? Rad JAZU, 1931, 240, str. 229. — R. Ritzler i P. Sefrin: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 5. Patavii 1952. — A. Theiner: Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia, 2. Osnabrück 1968².
 
Pejo Ćošković (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAKLIN, Blaž. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jaklin-blaz>.