JAKLIN, Josip

traži dalje ...

JAKLIN, Josip (Jackl), političar (Slovenska Bistrica, 22. II. 1860 — Zagreb, 6. IX. 1933). Izučio stolarski zanat u Grazu. Zbog djelatnosti u socijalističkom pokretu prognan 1880. iz austrijskih zemalja. Nastanio se u Budimpešti, no 1883. bio prognan i iz Ugarske te se doselio u Hrvatsku. U razdoblju 1884–92. služio u 53. pješačkoj pukovniji u Petrinji i Zagrebu kao računarski narednik. Od 1885. u Zagrebu organizirao tajne socijalističke klubove te bio jedan od pokretača lista Radnički glasnik 1887. i prvoga hrvatskoga socijaldemokratskoga glasila Sloboda 1892. Uhićen 1891. pod optužbom za nezakonitu političku promidžbu, no vojni sud ga je oslobodio i otpustio iz vojske. Pred Kotarskim sudom u Zagrebu sudilo mu se i 1892–93. zbog nezakonite socijalističke agitacije. Odvjetnik J. Frank ishodio je njegovo oslobađanje, nakon čega je u Hrvatskoj dopuštena socijalistička promidžba. Poslije djelovao u Socijaldemokratskoj stranci Hrvatske i Slavonije bez istaknuta položaja. Surađivao prilozima o radničkom pokretu i socijaldemokraciji u izdanjima 1. svibnja (Zagreb 1894, pseud. Stradela) i Slobodna riječ (1912).

LIT.: Jedan rijedak jubilej. Povodom 65-godišnjice socijalističkog rada druga Josipa Jaklina. Crvena zastava, 1(1925) 8, str. 2. — V. Korać: Povjest radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji, 1. Zagreb 1929, 105–107, 114, 148. — (Nekrolozi): Radnički glasnik, 12(1933) 36, str. 3; Radničko jedinstvo (Beograd), 9(1933) 21, str. 4. — J. Cazi: Počeci modernog radničkog pokreta u Hrvatskoj, 1–2. Zagreb 1958.
 
Stjepan Matković (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAKLIN, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jaklin-josip>.