JAKOBOVIĆ, Matija

traži dalje ...

JAKOBOVIĆ, Matija (Jakobovich, Jacobovich; Matteus, Matthias, Mato), leksikograf (Grac ili Sehovski Dol, danas Soski Dol kraj Požege, druga pol. XVII. st. — Velika, 7. IV. 1753). Nema pouzdanih podataka o njegovu rođenju i školovanju. Pripadao je Franjevačkomu redu; vjerojatno pastoralno djelovao na požeškom području, a 1748–51. bio župnik u Garčinu. U franjevačkom samostanu na Visovcu čuva se njegov hrvatsko-latinski rječnik (u predgovoru ga naziva dikcionarom, poslije naslovljen Ričnik hrvatsko-latinski i Hrvatsko-latinski rječnik) iz 1710, osim u leksikografskom smislu, zanimljiv i kao rijedak spomenik bosančice slavonskoga tipa.

LIT.: Necrologium Almae Provinciae Croatiae (rkp. u franjevačkom samostanu u Požegi), str. 187. — M. Kosor: Najstariji slavonski dikcionar. Rad JAZU, 1957, 315, str. 5–28. — P. Bezina: Rukopisna baština franjevaca Provincije Presvetoga Otkupitelja. Zagreb 1993. — L. Despot: Hrvatsko-latinski rječnik Matije Jakobovića iz 1710. godine. Filologija, 33(2001) 36/37, str. 125–138. — F. E. Hoško: Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zagreb 2001.
 
Klara Pranjko (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAKOBOVIĆ, Matija. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jakobovic-matija>.