JAKOBOVIĆ, Zvonimir

traži dalje ...

JAKOBOVIĆ, Zvonimir, fizičar i leksikograf (Brčko, 2. XI. 1937). Gimnaziju završio 1956. u rodnom gradu, diplomirao 1968. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1960. zaposlen je u Zavodu za medicinsku fiziku Sveučilišta u Zagrebu, od 1963. u Zavodu za fiziku i matematiku Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, od 1975. kao urednik u LZ, od 2002. kao glavni urednik Tehničkoga leksikona. Glavno je područje njegova djelovanja istraživanje i mjerenje elektromagnetskoga zračenja, posebice rendgenskoga, i njegova utjecaja na organizam. Surađivao u zbornicima kongresa i simpozija te u časopisima Matematičko-fizički list (1964–65), Radioamater (1964–71, 1978–79, 1985–86, 1989), Elektrotehničar (1968–73, 1981, 1986–87), ABC tehnike (1969–77, 1979–82, 1984, 1987–90, 1993, 1995, 1998, 2000), Vjesnik radioloških tehničara (1976), Priroda (1980–81, 1986–87), Tehnička kultura (1982, 1995–96), Elektrotehnika (1985–86), Strojarstvo (1990), Mjeriteljski vjesnik (1991–92, 1994), Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža« (1991–2000), Jezik (1993, 1996–97), Radio HRS (1993–96, 1998, 2000), Journal of Croatian Studies (New York 1995–96, 1998), Rugjer (1996–97), Glasilo Državnoga zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (1998–99), Hrvatska revija (2002). Autor je više poglavlja u knjizi B. Metzgera i dr.: Radio priručnik za amatere i tehničare (Beograd 1972, 4 izd. do 1985), popularizatorskih knjižica i stručnih knjiga te skripata za više i visoke zdravstvene škole. Bio je predsjednik Hrvatskoga radioamaterskoga saveza 1992–95. i pokretač stručnoga časopisa Radio HRS, kojemu je glavnim urednikom. Dobitnik je Nagrade »Faust Vrančić« za 1999.

DJELA: Radio-amaterizam. Zagreb 1968, 1972². — Antene za kratke i ultrakratke valove. Zagreb 1970. — Uvod u radio-amaterizam. Zagreb 1978 (7 izd. do 1986; engl. prijevod 1980). — Leksikon mjernih jedinica. Zagreb 1981, 1988², 1991³. — Ionizirajuće zračenje i čovjek. Zagreb 1991. — Fizika i elektronika. Zagreb 1998. — Elektronika – temeljni izumi i razvoj. Zagreb 2000.
 
LIT.: Spomenica u povodu stote obljetnice osnutka studija farmacije na Sveučilištu u Zagrebu 1882–1982. Zagreb 1983, 88, 191. — M. Šipuš: Oduševljeni tehničar. Samoborske novine, 50(2000) 31. III, str. 4.
 
Redakcija (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAKOBOVIĆ, Zvonimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jakobovic-zvonimir>.