JAKOPČIĆ, Josip

traži dalje ...

JAKOPČIĆ, Josip, kaligraf i minijaturist (XVIII. st.). Za zagrebačku je katedralu 1774, nekoliko godina prije nego što je po odredbi Josipa II. ukinut zagrebački obred, izradio Kanconijar za sve svetke (Arhiv HAZU, sign. III d 183), pergamentni kodeks veličine 45,5 cm x 34,5 cm sa 108 listova, pisan crveno-crno s mnogobrojnim urešenim inicijalima te ukrasnim okvirom s biljnim motivima na prvom listu. Sadržava pet introitusa, 17 himana, 20 vespera i 6 kyrija. Kodeks je datiran i potpisan Ios. Iakopchich Croata.

LIT.: D. Kniewald: Latinski rukopisi u Zagrebu. U: Minijatura u Jugoslaviji (katalog izložbe). Zagreb 1964, 21. — A. Horvat, R. Matejčić i K. Prijatelj: Barok u Hrvatskoj. Zagreb 1982.
 
Darja Tomić (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAKOPČIĆ, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jakopcic-josip>.