JAKOPČIĆ, Krešimir

traži dalje ...

JAKOPČIĆ, Krešimir, kemijski inženjer (Zagreb, 30. XI. 1930). U Zagrebu završio gimnaziju 1949, diplomirao 1956. na kemijsko-tehnološkom studiju Tehničkoga fakulteta te 1963. doktorirao tezom Prilog poznavanju tioamida aminokarbonskih kiselina na Tehnološkom fakultetu. Asistent u Institutu »Ruđer Bošković« od 1957, na Tehnološkom fakultetu (danas Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije), docent od 1968, izvanredni profesor od 1973. i redoviti od 1978. do umirovljenja 1997. Specijalizirao se 1966–67. na University of Manchester (Velika Britanija). Na dodiplomskom studiju predavao organsku kemiju i više srodnih kolegija, a na poslijediplomskom studiju moderne metode organske kemije i organske sinteze, kemiju heterocikla i organsku fotokemiju. Bavi se sintezom i istraživanjem organskih spojeva, posebice tioamida s potencijalnim citostatičkim, radiomimetičkim i radioprotektivnim djelovanjem, kemijom heterocikličkih spojeva, pripravom i primjenom kelatogenih spojeva iz reda poliaminpolioctenih kiselina 3-hidroksi-4-piridona. Studira fotokemijske transformacije ariletilena, 4-pirana i furana. Objavljuje članke u zbornicima domaćih i inozemnih znanstvenih skupova te u časopisima Naturwissenschaften (Berlin 1964), Croatica chemica acta (1965–66, 1970, 1973–77, 1980–81, 1983), Bulletin scientifique (1969, 1973, 1976), Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (Oxford 1973–74, 1977), Journal of the Less-Common Metals (Lausanne 1973), Prilozi Makedonske akademije na naukite i umetnostite (Skoplje 1974), Synthetic Communications (New York 1974, 1996–97), Glasnik hemičara i tehnologa BiH (1977–78, 1980–81), Organic Mass Spectrometry (London 1977, 1979), Zeitschrift für Naturforschung (Tübingen 1977), Journal of Heterocyclic Chemistry (Tampa 1981, 1987, 1989, 1992–93, 1997, 1999–2000), Bulletin de la Société chimique (Beograd 1982–83), Tetrahedron (Oxford 1982, 1985), Journal of Chemical and Engineering Data (Washington 1985), Vestnik Slovenskega kemijskega društva (Ljubljana 1986), Organic Preparations and Procedures International (Newton Highlands, Massachusetts 1994, 1999), Kemija u industriji (1997), Zeitschrift für Kristallographie (München 1997, 1999), Acta crystallographica (København 2000). Suradnik je Tehničke enciklopedije i HBL LZ. Član je European Photochemistry Association i International Society of Heterocyclic Chemistry. Bio je predsjednik Hrvatskoga kemijskoga društva 1986–87.

LIT.: V. Gržetić: Bibliografija objavljenih radova djelatnika Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 1919–1993. Zagreb 1995. — Ista: Bibliografija objavljenih radova djelatnika Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 1994–1998. Zagreb 1999. — Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 1919–1999. Zagreb 1999, 46. — N. Trinajstić: 100 hrvatskih kemičara. Zagreb 2002, 72–73.
 
Marija Kaštelan-Macan (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAKOPČIĆ, Krešimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jakopcic-kresimir>.