JAKOPOVIĆ, Ivan

traži dalje ...

JAKOPOVIĆ, Ivan (Ivo), vojni liječnik, internist (Virje, 9. VI. 1900 — Beograd, 30. I. 1954). Studij medicine završio 1926. kao vojni gojenac u Zagrebu. Potom radio kao trupni liječnik u garnizonima, a nakon završene specijalizacije iz interne medicine postao je načelnikom internoga odjela zagrebačke Vojne bolnice (od 1937. u činu sanitetskoga bojnika). God. 1943. zamjenik je pročelnika Zdravstvenoga odjela u Ministarstvu oružanih snaga u činu sanitetskoga dopukovnika, poslije pukovnika. Nakon osnivanja katedre vojne medicine na zagrebačkom Medicinskom fakultetu u pol. 1943, imenovan privatnim docentom i naslovnim izvanrednim profesorom te predstojnikom Zavoda za vojnu medicinu. Autor je prvoga udžbenika vojne medicine u nas i urednik 1942–45. Domobranskoga zdravstvenoga vjesnika (od 1943. Zdravstveni vjestnik oružanih snaga), našega prvoga vojnomedicinskoga časopisa. Pisao o ratnoj kirurgiji, vojnoj epidemiologiji i higijeni, zdravstvenim značajkama vojne populacije te bojnim otrovima u časopisima Vojno-sanitetski glasnik (Beograd 1935, 1940), Liječnički vjesnik (1940–41), Domobranski zdravstveni vjesnik (1942–44).

DJELA: Pregled vojne medicine. Zagreb 1945.
 
LIT.: (Uz knj. Pregled vojne medicine). Lj. Jurak, Liječnički vjesnik, 67(1945) 3/4, str. 84–85. — V. Dugački, Liječničke novine, 21(1992) 107/110, str. 28. — Isti: Prvi hrvatski vojno-sanitetski časopis. Ibid., 20(1991) 104/106, str. 44.
 
Vladimir Dugački (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JAKOPOVIĆ, Ivan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/jakopovic-ivan>.