JANIĆ, Vlado

traži dalje ...

JANIĆ, Vlado (Capo), političar (Sisak, 14. VII. 1904 — Beograd, 4. V. 1991). U Sisku izučio za strojobravara i 1919. pristupio sindikalnomu pokretu drvodjelja. Radio u željezničkim radionicama u Sisku i Zagrebu. Od 1931. član KP, sekretar Okružnoga komiteta KP za Sisak 1935–42, član CK KPH od 1937. i CK KPJ od 1940. Suosnivač je i zapovjednik prve partizanske postrojbe u Jugoslaviji, Sisačkoga (Prvoga) partizanskoga odreda, koji je počeo djelovati 22. VI. 1941. u šumi Brezovici kraj Siska. U razdoblju 1942–44. bio je politički komesar 12. slavonske brigade, 28. slavonske divizije i 6. korpusa te član povjerenstva CK SKH za sjevernu Hrvatsku i vijećnik ZAVNOH-a, potom 1944–48. politički komesar Korpusa narodne obrane Jugoslavije i od 1948. načelnik Personalne uprave Državnoga sekretarijata za narodnu obranu. Za zastupnika u Saveznoj narodnoj skupštini biran 1945, 1950. i 1958, a 1967. imenovan članom Savjeta federacije. Nakon II. svjetskoga rata višekratno na dužnosti člana CK SKJ, CK SKH i GO SSRNH. Njegova sjećanja o komunističkom i partizanskom pokretu u Sisku i na Banovini objavljena su u izdanjima Vojno-istoriski glasnik (Beograd 1950), Osnivački kongres Komunističke partije Hrvatske (Zagreb 1958), Četrdeset godina, 3–4, 7 (Beograd 1960–1961), Sisak i Banija u revolucionarnom radničkom pokretu i ustanku 1941 (Sisak 1974) i Tito, partija, omladina (Sisak 1987).

LIT.: Sisak i Banija u revolucionarnom radničkom pokretu i ustanku 1941. Sisak 1974. — V. Dedijer: Dnevnik 1941–1944, 1–3. Rijeka—Zagreb 19814. — I. Jelić: Komunistička partija Hrvatske 1937–1945, 1. Zagreb 1981, str. 73–74, 392, 396, 398; 2. str. 30. — D. Korać: Kordun i Banija u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji. Zagreb 1986. — Zagrebački željezničari u Revoluciji. Zagreb 1986. — P. Jakšić: Nad uspomenama, 1–2. Beograd 1990. — (Nekrolozi): Aktiva, 1(1991) 4, str. 42; Jedinstvo, 47(1991) 9. V, str. 4–5; Vjesnik Željezare, 38(1991) 9, str. 2. 
 
Dino Mujadžević (2005) 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

JANIĆ, Vlado. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/janic-vlado>.