KABALIN, Grgur

traži dalje ...

KABALIN, Grgur (Cabalin, Caballinus; Grgo, Gregorio, Gregorius), pjesnik (Šibenik, druga pol. XV. st. — ?, o. pol. XVI. st.). Možda je bio pripadnik plemićkoga roda Kabalina iz Novoga u Vinodolu. O njegovu podrijetlu, školovanju i životu nema podataka, osim da je bio latinski pjesnik i učen humanist. Sačuvane su dvije njegove kraće latinske poslanice. Jedna (osam elegijskih distiha) nastala je kao odgovor na poslanicu F. Božićevića, koji Kabalina naziva izvrsnim pjesnikom (poeta eximius); obje te poslanice zapisane su u Božićevićevoj knjizi Carmina (XLVIII, XLIX). Druga sačuvana Kabalinova poslanica upućena je nepoznatomu Krizogonu (Chrysogonus, možda pripadnik zadarskih Grisogona).

LIT.: M. Marković: Pesme Franja Božićevića Natalisa. Beograd 1958, 94–95. — I. N. Goleniščev-Kutuzov: Il Rinascimento italiano e le letterature slave dei secoli XV e XVI, 1. Milano 1973, 67. — N. Kolumbić: Hrvatska književnost od humanizma do manirizma. Zagreb 1980, 66. — Isti: Rukopisni trogirski zbornik latinskih pjesama nastalih od kraja XV do početka XVII stoljeća. Mogućnosti, 27(1980) 10/11, str. 1098, 1103–1104. — M. Franičević: Povijest hrvatske renesansne književnosti. Zagreb 1983, 53, 55, 329. — M. Zenić: U pohvalu od grada Šibenika. Šibenik 2002, 190.
 
Bratislav Lučin (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

KABALIN, Grgur. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/kabalin-grgur>.