KABALIN, Mladen

traži dalje ...

KABALIN, Mladen, pjesnik (Brod na Kupi, 8. III. 1915 — Lansing, 18. X. 1997). U Zagrebu završio klasičnu gimnaziju 1933. te diplomirao pravo 1938. Potom je činovnik, 1944–45. ravnatelj radijske postaje Osijek; 1945. emigrirao u Austriju, gdje je u Grazu studirao pjevanje na Glazbenoj i umjetničkoj visokoj školi te, pod pseudonimom Ratimir Goranin, objavio pjesme u skupnoj zbirci Knjiga bezimenih (1947; 2. izd. Zagreb 1990). Od 1949. živio u SAD, gdje je isprva tvornički radnik u East Chicagu. Magistriravši bibliotekarstvo na Indiana University u Bloomingtonu, od 1956. radio u knjižnici Michigan State University u East Lansingu; od 1957. do umirovljenja 1981. bio je ravnatelj njezina prirodoznanstvenoga odjela i pomoćnik ravnatelja knjižnice. Poezijom surađivao u časopisima Omladina (1930–32, 1936–38), Mladost (1931–32), Hrvatska smotra (1941, 1943), Hrvatski sjever (1944), Hrvatski krugoval (1945). Pjesme su mu djelomice skupljene u zbirkama In Search of Meaning (1990) i Prekomorska jeka (1993) te posmrtno, s karikaturama, u zbirci Audrey (1999). Odlikuju se duhovnim nadahnućem u tradiciji katoličke lirike i muzikalnim ritmom. Nakon dolaska u SAD pisao je i na engleskom jeziku ovladavši njegovim bogatim vokabularom. Pjesme su mu uvrštene u antologije Skupljena baština (Zagreb 1993) i Hrvatska uskrsna lirika (Zagreb 2001). Bavio se i enigmatikom.

DJELA: In Search of Meaning. Hobart 1990. — Prekomorska jeka. Zagreb 1993. — Audrey: Poems and Sketches. Okemos 1999.
 
LIT.: G. J. Prpić: The Poetry of Mladen Kabalin. Nova Matica, 42(1992) 5/6, str. 42–43. — J. Miletić (Jurij An): Suradnja iz Amerike. Večernji list, 37(1993) 25. IV, str. 31.
 
Bruno Kragić (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

KABALIN, Mladen. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/kabalin-mladen>.