KABOGA, Euzebije

traži dalje ...

KABOGA, Euzebije (Kabožić, Kabužić, Caboga; Eusebius), povjesničar (Dubrovnik, u pol. XVI. st. — Ston, 1594). Stupio u Benediktinski red u samostanu na Mljetu, gdje mu je učitelj bio talijanski benediktinac H. Calvini, poslije dubrovački nadbiskup. Nakon završetka studija u Italiji postao je opatom benediktinskih kongregacija na Mljetu i u Dubrovniku te obavljao različite službe u samostanima na području Dubrovačke Republike. Potkraj života boravio je u Stonu, u kući stonskoga biskupa Krizostoma Ranjine. Njemu je na samrti predao svoja neobjavljena, poslije izgubljena djela. Proučavao je dubrovačku povijest i živote dubrovačkih nadbiskupa te je – prema svjedočenju M. Orbinija i S. M. Crijevića – napisao Annales Epidauritanos seu Ragusinos i Vitae Ragusinorum pontificum. Prema Crijeviću, zahvaljujući njemu F. Serdonati tiskao je 1590. u Firenci izvadak iz Komentara L. Crijevića Tuberona. Na talijanski je preveo životopis Ozane Kotorske (prijevod se spominje u Kotoru 1782), koji je preradio i dopunio S. Razzi 1592. Od njegovih djela u prijepisu je sačuvano samo De exemplis illustrium virorum Rhacusanae Civitatis vel et exterorum qui in eam aliquo beneficio noti habentur (M. Pantić).

LIT.: D. Farlati i G. Coleti: Illyricum Sacrum, 6. Venetiis 1800, 18. — F. M. Appendini: Notizie istorico-critiche sulle antichità, storia e letteratura de’’ Ragusei, 2. Ragusa 1803, 11–12, 18. — Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 66–67. — V. V. Makušev: Izslědovanija ob’’ istoričeskih’’ pamjatnikah’’ i bytopisateljah’’ Dubrovnika. Sanktpeterburg 1867, 95–96. — Biografska dela Ignjata Đurđevića. Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda (Beograd), 1935, 7, str. 33–34, 54, 99, 115, 189–191. — J. Tadić: Dubrovački portreti. Beograd 1948, 262. — I. Ostojić: Benediktinci u Hrvatskoj, 1–3. Split 1963–1965. — S. M. Crijević: Bibliotheca Ragusina, 1–4. Zagrabiae 1975–1980. — M. Pantić: Kabožić, Euzebije. Leksikon pisaca Jugoslavije, 3. Novi Sad 1987, 10. — S. Antoljak: Hrvatska historiografija do 1918, 1. Zagreb 1992. — S. Krasić i S. Razzi: Povijest Dubrovačke metropolije i dubrovačkih nadbiskupa (X.–XVI. stoljeća). Dubrovnik 1999. — M. Orbini: Kraljevstvo Slavena. Zagreb 1999. — S. Slade: Fasti litterario-Ragusini – Dubrovačka književna kronika. Zagreb 2001.
 
Pejo Ćošković (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

KABOGA, Euzebije. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/kaboga-euzebije>.