KOTSCHE, Josip Karlo

traži dalje ...

KOTSCHE, Josip Karlo (Kotche, Koche, Kotse; Josef, Josephus Carolus, Carolus), tiskar i izdavač (Prag, 7. III. 1745 — Zagreb, 20. XI. 1808). Nakon dolaska u Zagreb, vjerojatno 1760-ih, radio u tiskari A. Jandere (vlasništvo Kaptola), isprva kao pomoćnik, potom kao upravitelj u ime njegove udovice Julijane od 1772 (prodana I. T. Trattneru potkraj 1773. i preseljena u Varaždin te vraćena u Zagreb 1776). Tumačeći da naknađuje nenaplaćene obveze, prisvojio je dio imovnika Trattnerove tiskare, a čini se da ga je zadržao i nakon višegodišnje parnice i odluke 1789. da ga vrati. Julijanom se oženio 1774, postao građaninom Zagreba i osnovao vlastitu tiskaru i knjižaru 1779. U molbi za carski tiskarski privilegij 1794. neuspjelo je pokušao ocrniti biskupa M. Vrhovca – koji je te godine kupio Trattnerovu tiskaru – za izdavanje nedopuštenih knjiga i kao simpatizera Francuske revolucije. Od 1785. bio je prisjednik gradskoga magistrata, od 1790. edil crkve sv. Marka te 1792–1800. nadglednik dimnjaka i tržni inspektor. Tiskao je stotinjak naslova, među kojima knjige na latinskom (T. Brezovački, B. A. Galjuf, M. P. Katančić, F. Klohammer, M. Sabolović, F. Sebastijanović, I. Vitković), hrvatskom (Brezovački, J. Maljevac) i njemačkom jeziku (uglavnom vjerske), mnogobrojne knjižice, ispitne teze, prigodne govore i pjesme, Zagrabiense calendarium 1781–1808. i Novi kalendar 1786–1806. Nakon njegove smrti tiskara je propala.

LIT.: T. Mikloušić: Izbor dugovanyh vszakoverztneh za haszen, y razveszelenye szlusécheh. Zagreb 1839², 71. — V. Klaić: Knjižarstvo u Hrvata. Zagreb 1922, 21–24. — V. Deželić: Biskupska a zatim novoselska tiskara u Zagrebu (1794–1825). Narodna starina, 4(1925) str. 107. — Povijesni spomenici grada Zagreba, 20–21. Zagreb 1971–1975. — W. Kessler: Buchproduktion und Lektüre in Zivilkroatien und -slawonien zwischen Aufklärung und »Nationaler Wiedergeburt« (1767–1848). Archiv für Geschichte des Buchwesens (Frankfurt am Main), 16(1976–77) 2/3, passim. — D. Živković: Publicistika na njemačkom jeziku u Zagrebu u drugoj polovici 18. stoljeća. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 1989, 22, str. 54–56, 58, 60–61, 66–68. — T. Puškadija Ribkin: Još neke pojedinosti o Biskupskoj, kasnije Novoselskoj, tiskari u Zagrebu. Kaj, 26(1993) 5/6, str. 84–96. — Ista: Trattnerova tiskara i knjižara u Varaždinu, a zatim u Zagrebu. Ibid., 33(2000) 1/2, str. 31–42, 44–46. — A. Jembrih: Johann Thomas Edler von Trattner i njegovo značenje u tiskarstvu, nakladništvu i knjižarstvu Austrije i Hrvatske 18. stoljeća. Gazophylacium, 8(2003) 1/2, str. 52–56. — T. Puškadija Ribkin: Knjigoveže i tiskari u Zagrebu u drugoj polovici XVIII. stoljeća. Kaj, 38(2005) 3, str. 66–67, 69–70, 72; 40(2007) 1/2, str. 145–147, 157.
 
Ana Šeparović (2009)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

KOTSCHE, Josip Karlo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/kotsche-josip-karlo>.