KRAJCAR, Josip

traži dalje ...

KRAJCAR, Josip, metalurški inženjer (Žagrići kraj Žminja, 19. X. 1927). Gimnaziju završio 1947. u Hvaru, a u Ljubljani diplomirao 1954. na Metalurškom odsjeku Tehničkoga fakulteta i doktorirao 1979. na Fakultetu za prirodoslovlje i tehnologiju tezom Prilog rješavanju usmjeravanja poroznosti kontinuirano lijevanih čeličnih poluproizvoda. Od 1955. zaposlen u skopskom poduzeću Rudnici i železarnica, od 1957. u Željezari Zenica asistent, upravitelj Čeličane II, voditelj Tehnološkoga biroa i glavni inženjer. U Zenici je 1957–61. i nastavnik u Srednjoj tehničkoj školi te od 1962. predavač na novoosnovanom Metalurškom fakultetu. God. 1963–80. suradnik sisačkoga Instituta za metalurgiju i voditelj njegova Odjela za čelik i legure. Na odjelima zagrebačkoga Tehnološkoga fakulteta u Sisku 1964–68. asistent, a na odvojenom studiju metalurgije Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu 1971–78. predavač. Nakon osnivanja Metalurškoga fakulteta u Sisku 1978, od 1980. izvanredni i od 1985. do umirovljenja 1993. redoviti profesor. Usavršivao se u SAD 1960. i Demokratskoj Republici Njemačkoj 1967. Glavno je područje njegova rada proizvodnja sirovoga čelika. Sa suradnicima je razvio suvremene metode ispitivanja toplinske vodljivosti i viskoznosti rastaljenih troska, metodu obilježavanja čelika radioaktivnim izotopima te određivanja temperaturnoga polja po presjeku ingota. Za neka ispitivanja izradio je opremu u Institutu (peć za toplinsku vodljivost praškastih materijala, kalorimetar za određivanje gustoće toplinskoga toka kroz sloj praha u kokili uređaja za kontinuirano lijevanje čelika, uređaj za mjerenje brzine taljenja livnoga praha). Radio je na poboljšanju površine lijevanih poluproizvoda i pridonio povećanju udjela domaćih livnih prahova u ukupnoj potrošnji u čeličani. Radove objavljivao u časopisima Metalurgija (1964, 1966, 1968, 1970–78, 1980–83, 1985, 1987–94, 1996), Čelik (Beograd 1985), Freiberger Forschungshefte, Reihe B (Leipzig 1985), Hutnické listy (Ostrava 1992), Kovine, zlitine, tehnologije (Jesenice 1992–93, 1995), Strojarstvo (1993). Sa suradnicima je 1984. i 1987. napisao priručnike za potrebe pogona Željezare Sisak.

LIT.: Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 512. — Metalurški fakultet u Sisku. 40. obljetnica visokoškolske nastave metalurgije (1960. – 2000.) Sisak 2000, 17, 39, 42, 54, 59, 61.
 
Josip Črnko i Robert Krog (2013)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

KRAJCAR, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/krajcar-josip>.