LA GRASTA, Milivoj

traži dalje ...

LA GRASTA, Milivoj, pneumoftizeolog (Zagreb, 11. XII. 1921 — Zagreb, 7. X. 1991). U Zagrebu završio gimnaziju 1941. te na Medicinskom fakultetu diplomirao 1947. i doktorirao 1964. tezom O značenju pojave serofibrinoznog pleuritisa u toku ciklusa tuberkulozne infekcije. Od 1948. vježbenik u Bolnici željezničara za tuberkulozu pluća i plućne bolesti »Jordanovac« (poslije Klinička bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu), u kojoj je specijalizirao pneumoftizeologiju 1949–52. i potom ondje djelovao cijeli radni vijek (voditelj odjela od 1971); umirovljen 1987. Usavršivao se u Ftizeološkoj klinici u Lyonu 1962. Na zagrebačkom Medicinskom fakultetu habilitirao se za naslovnoga docenta 1965, izvanredni je profesor od 1977. i redoviti od 1980. Ponajviše istraživao sarkoidozu pluća, proučavao i prinos bronhoalveolarne lavaže u dijagnostici tuberkuloze, odnos tuberkuloze prema drugim kroničnim bolestima, etiologiju pleuralnih izljeva, problematiku spontanoga pneumotoraksa te liječenje tuberkuloze. Surađivao u periodicima Tuberkuloza (1950, 1952, 1954–56, 1958–61, 1965–68), Hrana i ishrana (Beograd 1960), Suvremene teme iz pneumoftiziologije (1962, 1966), Le Poumon et le coeur (Pariz 1963), Acta medica Scandinavica (Stockholm 1964), Liječnički vjesnik (1964, 1966, 1968), Plućne bolesti i tuberkuloza (1969–70, 1973–75, 1977–80, 1982), Naš rad (1972), Teme iz pneumoftizeologije (1976–78) i Plućne bolesti (1984, 1986).

LIT.: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb (1985), 525, 594. — D. Kraljević: Klinika za plućne bolesti »Jordanovac« u Zagrebu. Bibliografija 1947.–2007. Zagreb 2007.
 
Ivica Vučak (2013)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

LA GRASTA, Milivoj. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/la-grasta-milivoj>.