LACH, Josip

traži dalje ...

LACH, Josip, biskup (Varaždin, 16. III. 1899 – Zagreb, 12. IX. 1983). Brat bibličara Maksimilijana. U Zagrebu završio gimnaziju 1917. i na Rimokatoličkom bogoslovnom fakultetu postignuo doktorat iz teologije 1925, na Papinskom sveučilištu Gregoriani u Rimu završio filozofski studij doktoratom 1928; za svećenika zaređen 1921. Kapelan u Krapinskim Toplicama 1921–22. i Bosiljevu 1922–26, vjeroučitelj u školama sestara milosrdnica 1926–29, potom docent na Rimokatoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na kojem je predavao filozofske predmete. Tajnik Hrvatske bogoslovske akademije 1931–37. Potkraj 1939. imenovan je pomoćnim zagrebačkim i naslovnim dodonskim biskupom (posvećen 1940). Nadbiskup A. Stepinac povjerio mu je u ratu brigu za svećenike. Službu generalnoga vikara Zagrebačke nadbiskupije obavljao je za nadbiskupa Stepinca, F. Šepera i F. Kuharića, a nakon Stepinčeva uhićenja njome je upravljao s pomoćnim biskupom F. Salisom Seewisom; komunističke su ga vlasti kao nepoćudna pokušale smijeniti 1949. Njegovim su zauzimanjem 1947. u Zagreb došle Sestre pohoda Marijina, a 1949. izgrađen im je prvi i jedini samostan u Hrvatskoj. Bio je veliki prepošt Zagrebačkoga kaptola od 1953, predsjednik Drugomolbenoga nadbiskupijskoga ženidbenoga suda te vijeća Biskupske konferencije za iseljeništvo. Kraće priloge, uglavnom filozofske i teološke, objavljivao je u periodicima Bogoslovska smotra (1927–28, 1931–33, 1939), Obzor (1930), Katolički list (1936, 1941–43) i Katolička škola (1937).

LIT.: S. Kožul: Umro biskup msgr. dr. Josip Lach. Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 70(1983) 7, str. 314–319; Godišnjica smrti biskupa msgr. dr. Josipa Lacha. Ibid., 71(1984) 6, str. 198–200; Obljetnica smrti biskupa Lacha. Ibid., 75(1988) 5, str. 123. — Isti: Spomenica žrtvama ljubavi Zagrebačke nadbiskupije. Zagreb 1992, 551–559. — Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb 1995. — Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima (1901–2001). Rim 2001. — M. Akmadža: Uloga biskupa Josipa Lacha u crkveno-državnim odnosima 1945.–1962. Tkalčić, 10(2006) str. 283–374. — P. Crnjac: Corpus Domini, kapela sveudiljnog euharistijskog klanjanja u Zagrebu. Ibid., 12(2008) str. 559–560, 563, 565–566, 570. — S. Kožul: Deset godina nakon Martirologija Crkve zagrebačke (1998.–2008.). Zagreb 2008.
 
Pejo Ćošković (2013)

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

LACH, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/lach-josip>.