LANG, Branko

traži dalje ...

LANG, Branko, psihijatar, alkoholog (Zagreb, 27. VI. 1933 — Zagreb, 4. III. 1994). U Zagrebu završio klasičnu gimnaziju 1952. te na Medicinskom fakultetu diplomirao 1958. i doktorirao 1972. tezom Depresivna stanja i alkoholizam. Kao student završio psihoanalizu u S. Betlheima, a specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1964. na Odjelu (poslije Klinika) za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Opće bolnice »Dr. Mladen Stojanović« (poslije »Sestre milosrdnice«), u kojoj je radio do kraja života. Bio je voditelj Centra za proučavanje i suzbijanje bolesti ovisnosti, voditelj Odjela za alkoholizam te od 1987. predstojnik Klinike. Od 1986. izvanredni i od 1991. redoviti profesor neurologije i psihijatrije na Stomatološkom fakultetu, na kojem je osnovao i vodio poslijediplomski studij iz alkohologije i drugih ovisnosti. Predavao i na Pravnom te Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao najbliži suradnik V. Hudolina pridonio je razvoju zagrebačke alkohološke škole. Osnivao je klubove liječenih alkoholičara diljem Hrvatske te bio višegodišnji predsjednik Udruge klubova liječenih alkoholičara. Bavio se također psihoterapijom, obiteljskom terapijom te teorijom i praksom terapijskih zajednica. Surađivao je u časopisima Anali Bolnice »Dr. M. Stojanović« (1963–64, 1966–67, 1979, 1982, 1984, 1990; Acta clinica Croatica 1991–94; urednik 1991–94), Psihijatrijska njega (1966–67), Radovi Centra (Instituta) za proučavanje i suzbijanje alkoholizma (1967, 1977–78, 1984), Psihomedicina saobraćaja (1969, 1976), Medicinski razgledi (Ljubljana 1971), Al-klub (1973–84; urednik), Alcoholism (1973, 1976, 1978, 1984, 1990–94; urednik 1993–94), Zdravstvo (1975), Čovjek i promet (1976), Mediteranski časopis socijalne psihijatrije (1990), Psihoterapija (1992), Socijalna psihijatrija (1992) i Collegium antropologicum (1998). Napisao poglavlja o liječenju ovisnosti u knjigama Istina o drogama (Zagreb 1982), Obiteljsko liječenje (Zagreb 1986), Klubovi liječenih alkoholičara (Zagreb 1990), Psihijatrija i psiholozi u obrani domovine (Zagreb 1991), Ratna psihologija i psihijatrija (Zagreb 1992; engl. izd. Zagreb 1993, tal. izd. Rim 1994) i Psihijatrija (Zagreb 1995); autor stručno-popularnih knjižica Mijenjati sebe a ne druge (Koprivnica 1991, 1994²) i Ne piti i biti slobodan (Zagreb 1994). Od 1989. na Radio-Zagrebu (Hrvatski radio) vodio emisiju Linija povjerenja – Obitelj u alkoholnoj kulturi. Osnivač je i predsjednik Hrvatskoga društva za suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti Hrvatskoga liječničkoga zbora.

DJELA: Psihoterapija i terapijska zajednica alkoholičara. Zagreb 1983. — Pušenje duhana (suautori V. Hudolin i S. Sakoman). Zagreb 1983.
 
LIT.: Klinička bolnica »Dr. Mladen Stojanović« Zagreb 1845–1985. Bibliografija radova. Anali Kliničke bolnice »Dr. M. Stojanović«, 24(1985) br. 1 (posebno izd.). — Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb (1985), 533, 610. — V. Thaller: (Nekrolog). Socijalna psihijatrija, 22(1994) 3/4, str. 201–202.
 
Vladimir Dugački (2013)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

LANG, Branko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/lang-branko>.