LANG, Josip

traži dalje ...

LANG, Josip, biskup (Lepšić kraj Ivanić-Grada, 25. I. 1857 — Zagreb, 1. XI. 1924). U Zagrebu završio 1876. klasičnu gimnaziju te započeo studij na Bogoslovnom fakultetu, od 1877. kao gojenac Germanicuma u Rimu studirao na Papinskom sveučilištu Gregoriani filozofiju (postignuo doktorat 1880) i teologiju do 1883, kad se, prekinuvši studij, vratio u Zagreb i bio zaređen za svećenika. Kapelan u Zlataru 1883–84, duhovnik u Bolnici milosrdnih sestara u Zagrebu 1884, profesor pedagogije u Ženskoj učiteljskoj školi sestara milosrdnica 1885–1900, duhovnik bogoslova 1900–08, rektor bogoslovnoga sjemeništa 1908–12, župnik katedralne župe sv. Marije 1912–14. Imenovan 1898. prisjednikom Nadbiskupskoga duhovnoga stola, 1908. kanonikom zagrebačke prvostolnice, 1911. varaždinskim arhiđakonom, 1912. apostolskim protonotarom i 1914. generalnim provikarom nadbiskupa A. Bauera, a 1915. naslovnim biskupom Alabande te bio posvećen za pomoćnoga zagrebačkoga biskupa. Karitativno djelovao za I. svjetskoga rata i poraća, pomažući osobito udovicama i siročadi. Surađivao je u periodicima Katolički učitelj (1889), Katolički list (1891, 1904, 1907, 1913–14, 1916–17, 1919, 1923), Kršćanska škola (1897–1900, 1906), Vrhbosna (1900), Kalendar Srca Isusova (1908) i Sacerdos Christi (1922–23), pisao o odgoju u srednjim školama (1919) i životu M. Stepinca (1922) te sastavio molitvenik Slava Presvetoj Krvi Isusovoj (Zagreb 1922, više izd. do 1968). S talijanskoga preveo djela Život svetog Alojzija Gonzage V. Ceparija (Zagreb 1891) te Slava Marijina ili Majka Božja od Milosrđa (Zagreb 1908) i Zdravo Kraljice (Zagreb 2004) A. M. Liguorija. Vodi se postupak za proglašenje blaženim. God. 1971. pokrenuto je glasilo Vjesnik biskupa Langa, a 2002. u Zagrebu utemeljena Zaklada »Biskup Josip Lang« za stare, bolesne i napuštene osobe.

DJELA: Srednja škola bez religije. Zagreb 1919. — Život i rad msgr. dra Matije Stepinca, apošt. protonotara i kanonika štioca. Zagreb 1922, (2004).
 
LIT.: S. Markulin: Dr. Josip Lang. Zagreb 1925. — P. Grgec: Lik biskupa Langa. Duhovni život, 1(1929) str. 31–35. — H. Kürschner: Životopis dr. Josipa Langa, biskupa. Zagreb 1934. — J. Vrbanek: Biskup Josip Lang. Zagreb 1944. — A. Katalinić: Naš veliki Lang. Zagreb 1970. — S. Kožul: Godišnjica smrti biskupa msgr. dr. Josipa Langa. Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 71(1984) 6, str. 198–200. — S. Vitković: Biskup – prijatelj siromašnih. Danica (kalendar), 113(1994) str. 85–89. — S. Sirovec: Hrvati i Germanicum. Zagreb 2004, 80–83. — Biskup Josip Lang – prijatelj siromaha (zbornik). Zagreb 2005. — V. Noršić: Povijest župe Sv. Anastazije u Samoboru. Zagreb 2005.
 
Joško Barić (2013)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

LANG, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/lang-josip>.