LANGER, Franjo

traži dalje ...

LANGER, Franjo, orguljaš i skladatelj (?, o. 1760 — Zagreb, 24. IV. 1823). Jedan od šesterice glazbenika što ih je biskup M. Vrhovac doveo 1788. iz Beča u Zagreb. Od 1790. do kraja života bio je orguljaš zagrebačke prvostolnice. Usporedno u sjemeništu te privatno poučavao orgulje i glazbenu teoriju; među njegovim učenicima bili su J. Juratović i F. Pintarić. Prema inventarnim knjigama notnih arhiva u Hrvatskoj (Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU), u knjižnicama franjevačkih samostana u rukopisu su sačuvane njegove skladbe Missa Croatica Ex B i Kyrie iz Mise Ex C (Varaždin, sign. R-B 24), Missa in C. Croatica a Canto Primo, Canto Secondo con organo obligato del Sigre Francesco Langer (Trsat, sign. 15), Salve Regina (in G) za glas i orgulje, Sacrum in G Langerianum i VI Sonatines (in G, Dm, F, B, G, C) pour le Piano-Forte (Koprivnica, sign. R–40, R–41 i R–75). Prijepisi nekih skladba pronađeni su u Pintarićevoj ostavštini. F. K. Kuhač navodi i skladbe Misa. Kirie zmožni Bože u G-duru iz 1813, Pjesma Mariji. O Marijo majko mila u C-duru i Figurale sacrum u G-duru za jedan glas i orgulje te pučke svečane mise za skupni pjev i orgulje Sacrum in Ce, Ex C. Langerana i Missa pastorella u C-duru (sve s podnaslovom Kyrie zmožni Bože). Nekoliko je njegovih pjesama snimljeno na CD Božić u svijetu (Vokalni ansambl »Vatroslav Lisinski«, 2003) i Božić u varaždinskoj katedrali (Varaždinska biskupija i Chorus angelicus, 2009).

LIT.: A. Vidaković: Crkvena glazba u zagrebačkoj stolnoj crkvi u XIX. vijeku. Zagreb 1945. — M. Riman i A. P. Kinderić: Hrvatski skladatelj Fortunat Pintarić. Rijeka 1998. — F. K. Kuhač: Građa za Biografski i muzikografski (bibliografski) slovnik (rkp. u Arhivu HAZU, L 1–3).
 
Ana Čizmić (2013)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

LANGER, Franjo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/langer-franjo>.