LJUBIČIĆ, Ante

traži dalje ...

LJUBIČIĆ, Ante, fizičar (Zagreb, 18. VII. 1938 — Zagreb, 26. II. 2018). U Rijeci završio gimnaziju 1957, u Zagrebu na PMF diplomirao 1962. i doktorirao 1969. tezom Unutarnji Comptonov efekt. Usavršivao se na Sveučilištu u Ottawi 1970–72. U IRB bio asistent od 1962, znanstveni asistent od 1967, znanstveni suradnik od 1973, viši znanstveni suradnik od 1977, znanstveni savjetnik od 1979. do umirovljenja 2003. i zaslužni znanstvenik od 2005; vodio Laboratorij za elektromagnetske i slabe interakcije 1979–2003, Odjel za fiziku 1995–97. i Zavod za eksperimentalnu fiziku 1997–2003. U Rijeci bio izvanredni profesor na Fakultetu industrijske pedagogije (Pedagoški fakultet od 1977) 1975–80. i redoviti na Medicinskom fakultetu od 2002. Gostujući profesor u Ottawi 1972–2000, Kyotu 1977–78, Kuala Lumpuru 1991. i George Townu (Malezija) 1993, ekspert Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Yaoundéu 1988. i Ammanu 1990. Bavio se nuklearnom fizikom, napose elektromagnetskim prijelazima višega reda u atomskim jezgrama te Paulijevim načelom isključenja, za koje je u suradnji postavio gornju granicu mogućega narušenja. Proučavajući od 1991. fiziku neutrina, osobito neutrinske oscilacije, vodio je 1992–2001. zagrebačku skupinu znanstvenika u eksperimentima NOMAD Europskoga laboratorija za istraživanje čestica (CERN) u Ženevi i 2000–12. OPERA CERN-a i talijanskoga Nacionalnoga laboratorija Gran Sasso, a baveći se od 1998. i fizikom izvan standardnoga modela, eksperimentalno je tragao za aksionima, skalarnim česticama, tamnom tvari i višedimenzionalnim prostorima. Objavljivao u periodicima Fizika (1969, 1971–72, 1976, 1986, 1989–90, 1992, 1995, 2001), Physical Review (New York 1969, 1971, 1973–79, 1981–82, 1984–87, 1989–90, 1993–94, 2001, 2008, 2014–15), Zeitschrift für Physik (Berlin, Heidelberg 1970, 1982, 1991, 1995), Bulletin of the American Physical Society (New York 1971, 1973), Nuclear Instruments and Methods (Amsterdam 1971–74; Nuclear Instruments and Methods in Physics, 1987–93, 1998, 2003, 2007), Canadian Journal of Physics (Ottawa 1974–77, 1979, 2011), Nuclear Physics (Amsterdam 1974, 1976–77, 1979, 1982, 1985, 2000–05, 2013), American Journal of Physics (Woodbury 1976), Progress in Water Technology (Oxford, New York 1980), Journal of Physics. G, Nuclear (and Particle Physics) (London 1981, 1991), Physical Review Letters (New York 1985, 1991, 2005, 2011, 2014, 2018), Physica scripta (Stockholm 1988, 2006), Europhysics Letters (Pariz 1990), Nature (London 1990), Physics Letters (Amsterdam 1990–92, 1994, 1998–2004, 2008–09, 2011–13), Association of Asia Pacific Physical Societies Bulletin (Hong Kong 1991), Modern Physics Letters (Singapur 1991, 2011), Nuovo cimento (Bologna 1991), Particle World (London 1991), Nuclear Tracks and Radiation Measurements (Oxford, New York 1993), Applied Radiation and Isotopes (Oxford 1995–97), Ruđer (1996; uredio br. 11–12), Matematičko-fizički list (1997), Radiation Physics and Chemistry (London 1998, 2001, 2004–05), Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Lausanne 2000, 2007), Czechoslovak Journal of Physics (Prag 2006), European Physical Journal (Heidelberg 2006–07, 2009, 2012, 2014, 2018), New Journal of Physics (Bristol 2006, 2011–12), Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (London 2007, 2009–10, 2013), Journal of Instrumentation (London 2008–09, 2016), Journal of High Energy Physics (Trst 2013, 2015, 2018), Progress of Theoretical and Experimental Physics (Tokyo 2014) i Nature Physics (London 2017). Dobio Nagradu HAZU 1993. i Državnu nagradu za znanost 1997.

LIT.: Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974. — D. Vukorepa: Hrvati love Nobela. Nedjeljna Dalmacija, 24(1994) 30. IX, str. 38–39. — Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka 2005, 266. — M. Krčmar: Skrivena jakost gravitacije i tamna materija. Ruđer, 6(2005) 9/10, str. 10. — S. Kaučić: Zagrebački ciklotron. Zagreb 2006, 51–52. — D. Rendić: Zaslužni znanstvenik Instituta Ruđer Bošković. Ruđer, 7(2006) 3/4, str. 12–13. — I. Zamboni i S. Mićanović: OPERA – neutrinski eksperiment nove generacije. Ibid., 9/10, str. 5. — D. Vukorepa: Aksioni – putnici kroz svjetove? Feral Tribune, 24(2007) 7. XII, str. 40–42. — V. Simičević: Hrvatski fizičari »uhvatili« fantomski tau-neutrino. Novi list, 64(2010) 1. VI, str. 72.
 
Robert Krog i Redakcija (2018–2021)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

LJUBIČIĆ, Ante. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/ljubicic-ante>.