LOVRIĆ, Ivan

traži dalje ...

LOVRIĆ, Ivan (Lovrich, Giovanni), pisac (Sinj, o. 1754 — Sinj, 14. XI. 1777). Studirao medicinu u Padovi. Potaknut studijom A. Fortisa (1774), sastavio polemično djelo Osservazioni di Giovanni Lovrich sopra diversi pezzi del Viaggio in Dalmazia del signor abate Alberto Fortis coll’aggiunta della vita di Soçivizca (Venecija, Francesco Sansoni, 1776; na hrvatski preveo M. Kombol, Zagreb 1948), u predgovoru kojega razlaže prosvjetiteljsko-racionalističke motive što su ga obvezali da ispravi Fortisove činjenične propuste i izvijesti o stvarnim kulturnim i gospodarskim prilikama u kraju od izvora Cetine do Trilja. Temeljito obišavši kraj, u prvom dijelu (Del corso della Cetina, il Tilurus, o Nastus degli antichi) iznio je geografske, geološke i hidrografske pojedinosti te opisao arheološke lokalitete s epigrafskim ostatcima iz rimskoga doba, u drugom (De’ costumi de’ Morlacchi) znalački opisao običaje i vjerovanja Dalmatinske zagore te upozorio na tamošnje nepovoljne gospodarske prilike, korigirajući Fortisovu socioantropološku analizu, a u trećem (Život Stanislava Sočivice) donio životopis prema kazivanju S. Radovića Sočivice, u kojem je objasnio uzroke rasprostranjenosti hajdučije u Cetinskoj krajini. Opisujući društveno-politički i gospodarski položaj stanovništva, oštre kritike uputio je svećenstvu, napose franjevcima. Zbog takva stajališta, napada na A. Kačića Miošića i L. Vladmirovića te netočnih epigrafskih čitanja i etimoloških objašnjenja djelo je naišlo na nepovoljnu recepciju u suvremenika. U svoju obranu Lovrić je objavio brošuru Lettera apologetica di Giovanni Lovrich al celebre signor Antonio Lorgna (Brescia 1777), odgovor na kritički intoniran napis pripisan A. M. Lorgni (Efemeridi letterarie di Roma, 1776, 35), na koju je odgovorio sam Fortis (L’abate Fortis al signor Giovanni Lovrich. Brescia 1777). U domovini je najveći odjek imala kritika J. Radmana (Lettera del r. p. Gaetano Deribak sul libro delle Osservazioni di Giovanni Lovrich. Bullettino di archeologia e storia dalmata, 1883, 11–12; 1884, 1–3). Iako nedovoljno potkrijepljena, Lovrićeva zapažanja o starinama i usmenoknjiževna građa što ju je zapisao potvrđeni su arheološkim, etnološkim i folklorističkim istraživanjima, a prikaz Sočivičina života poslužio je kao izvor za romantičku književnu obradbu morlačke teme u XIX. st. te je preveden na engleski, francuski, njemački i talijanski jezik. Prema Kombolovu prijevodu u HNK u Splitu izvedena je drama Život Stanislava Sočivice (priredio B. Buljan, 1971).

LIT.: Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 181. — P. Kasandrić: Kačićev Razgovor ugodni u drugoj polovini XVIII vijeka. Glasnik Matice dalmatinske, 3(1904) 3, str. 124–134. — M. Stojković: Ivan Lovrić, pristaša struje prosvjetljenja u Dalmaciji. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, 1932, XXVIII/2, str. 1–44. — M. Kombol: Pogovor. U: Bilješke o Putu po Dalmaciji opata Alberta Fortisa i Život Stanislava Sočivice. Zagreb 1948, 221–229. — A. Dobronić: Najstariji estetski prikaz našeg muzičkog folklora. Zadarska revija, 1(1952) 2, str. 24–25. — M. D. Grmek: Hrvati i Sveučilište u Padovi. Ljetopis JAZU, 1955, 62, str. 367. — I. Grgić: Uz životopis hajdučkog harambaše Stanka Radovića Sočivice. Zadarska revija, 7(1958) 3, str. 250–253. — J. Brkić: Morlak opsjednut duhom. Oko, 4(1976) 104, str. 10. — Hrvatska književnost u evropskom kontekstu. Zagreb 1978. — V. Bazala: Osvrt na neka poglavlja prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama. Forum, 18(1979) 1/2, str. 305–308. — Ivan Lovrić i njegovo doba (s potpunijom lit. V. Turčin). Zbornik Cetinske krajine, 1(1979). — I. Pederin: Ideološka i književno putopisna pitanja Lovrićevih Osservazioni. Radovi Zavoda JAZU u Zadru, 27–28(1981) str. 203–214. — D. Rihtman-Auguštin: Struktura tradicijskog mišljenja. Zagreb 1984. — Repertoar hrvatskih kazališta, 1–2. Zagreb 1990. — Ž. Muljačić: Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji (1765–1791). Split 1996. — J. A. Soldo: Sinjska krajina u 17. i 18. stoljeću, 2. Sinj 1997. — V. Gulin: Grabovac i Lovrić kulturni konteksti 18. stoljeća. U: Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture. Vrlika—Sinj 1998, 123–137. — A. Pavešković: Kritika Fortisa ili kroatocentrizam na talijanskome jeziku. Republika, 59(2003) 4, str. 59–68. — Ž. Dadić: Egzaktne znanosti u Hrvata u doba prosvjetiteljstva. Zagreb 2004. — T. Shek Brnardić (TSB): Ivan Lovrić: The Customs of the Morlachs. U: Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770–1945), 1. Budapest 2006, 57–61. — Dall’epistolario di Alberto Fortis. Pirano 2010. — W. Bracewell: Lovrich’s Joke: Authority, Laughter and Savage Breasts in an 18th- C. Travel Polemic. Études balkaniques (Sofia), 47(2011) 2/3, str. 224–249. — M. Buljac: Stari i novi vlasnici tuđinskih vjerodajnica. Cetinska vrila, 21(2013) 41, str. 10–17.
 
Marko Trogrlić i Redakcija (2018–2021)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

LOVRIĆ, Ivan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/lovric-ivan>.