MAČEČEVIĆ, Florijan

traži dalje ...

MAČEČEVIĆ, Florijan (Maćečević, Machechevich; Florian, Cvijo), graditelj (Karlovac, 1811 — Petrinja, 26. VIII. 1892). Kršten 19. VIII. 1811. U Petrinji završio geometrijsku školu 1828. te u Karlovcu radio kao tesarski pomoćnik. Prema sačuvanoj obrtnoj knjižici, usavršivao se u inozemstvu 1829–32. Bio potom palir u Građevnom odsjeku 2. banske pukovnije u Petrinji, a od 1847, kad je primljen u tesarski (drugi ili njemački) ceh, vodio samostalni tesarsko-graditeljski obrt (u njega naukovao J. N. Grahor). Znatnu je djelatnost razvio s G. i B. Cettolom – izgradnja realke (1861, danas Prva osnovna škola Petrinja) i učiteljske škole (1871, danas Srednja škola Petrinja) te nadogradnja magistrata (1868, i danas zgrada gradske uprave) – a od samostalnih mu se radova izdvaja izgradnja drvenoga mosta preko Kupe (1861). Istaknuo se i u političkom i društvenom životu (počasni građanin Petrinje od 1848); kao zastupnik vojnoga komuniteta Petrinje izabran u Hrvatski sabor 1861 (ubrzo i odstupio), 1866–69. bio član općinskoga vijeća (zauzet za rješavanje imovinskih pitanja nad šumom Kotar) i od 1874. Upravnoga vijeća Petrinjske štedionice. Bavio se vinogradarstvom te kao izlagač i organizator sudjelovao na Prvoj dalmatinsko-hrvatsko-slavonskoj izložbi u Zagrebu 1864; nastupio i na gospodarsko-industrijskoj izložbi u Beču 1866. Član zagrebačke Trgovačko-obrtničke komore od 1876.

LIT.: Imenik gospode zastupnikah naroda i ostalih članovah sabora trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od godine 1861. Hrvatski koledar, 2(1863) str. 113. — Prva izložba dalmatinsko-hrvatsko-slavonska 1864 (katalog izložbe). Zagreb 1864, 138, 180. — V. Benak: Šuma »Kotar« grada Petrinje. Šumarski list, 14(1890) 7, str. 291, 294. — F. Bučar: Jedna stara knjiga obrtnog pomoćnika u Karlovcu. Narodna starina, 8(1929) 19, str. 109–111. — I. Ulčnik: Naši stari zagrebački privrednici. Zagreb, 3(1935) 1, str. 24. — I. Maroević: Graditeljska obitelj Grahor. Zagreb 1968, 14. — I. Golec: Petrinjski biografski leksikon. Petrinja 1999. — Isti: Povijest školstva u Petrinji (1700–2000). Petrinja 2000. — Isti: Povijest grada Petrinje 1240–1592–2014. Petrinja 2014.
 
Redakcija (2021)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

MAČEČEVIĆ, Florijan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/macecevic-florijan>.