MACELJSKI, Milan

traži dalje ...

MACELJSKI, Milan (Deutsch Maceljski), agronom i entomolog (Zagreb, 27. XII. 1925 — Zagreb, 24. VI. 2007). Sin veletrgovca i industrijalca G. Deutscha Maceljskoga. U Zagrebu završio gimnaziju 1944, diplomirao 1950. i specijalizirao se 1952. iz zaštite bilja na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu te doktorirao 1963. na osamostaljenom Poljoprivrednom fakultetu tezom Blitvina pipa (Lixus junci Boh.) – novi opasni štetnik sjemenske šećerne repe na našem obalnom pojasu. Radio u Fondu za mehanizaciju i izgradnju zadružne poljoprivrede u Slavonskoj Orahovici 1951. te u Zagrebu u Fitosanitetskoj stanici 1953–57. i u Zadružnom ratarsko-sjemenarskom poslovnom savezu NRH 1957–61. Od 1961. asistent u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju Poljoprivrednoga fakulteta (od 1978. Fakultet poljoprivrednih znanosti, od 1992. Agronomski fakultet), potom docent (1964), izvanredni (1969) i redoviti profesor (1974) te predstojnik Zavoda od 1986. do umirovljenja 1993; professor emeritus od 2000. Na Fakultetu vodio i Institut za zaštitu bilja 1978–85. te bio dekan 1985–87. O zaštiti bilja, napose poljoprivrednoj entomologiji, fitofarmaciji i primjeni pesticida, predavao i na Šumarskom i Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku te na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Gostovao na sveučilištima u SAD, Austriji, Italiji i Sloveniji. Bio redoviti član HAZU od 1992. te dopisni član SAZU od 1999. i Akademije Georgofili od 2000. Nastojeći oko integrirane zaštite bilja, proučavao je štetne te uopće za poljodjelstvo relevantne kukce (uključujući novoproširene i manje poznate vrste te utjecaj klimatskih promjena), donekle i korove, te njihovu međuovisnost, osobito načine suzbijanja (supokrenuo Seminar biljne zaštite 1957. te više akcija protiv nametnika i korova), pri čem se zauzimao za što ograničeniju primjenu odn. nadomještanje pesticida biološkim zaštitnim sredstvima. Osvrtao se i na propise iz toga područja, često za šire čitateljstvo. Autor je ili suautor više udžbenika (1981, 1982, 1991, 1992, 1999, 2001, 2004), priručnika Zaštita bilja (Zagreb 1958), Zaštita šećerne repe (Novi Sad 1973), Zaštita voćaka i vinove loze (Zagreb 1976, 4 izd. do 1984, 5. izd. 1989. pod naslovom Zaštita voćaka i 1991. pod naslovom Zaštita vinove loze), Zaštita povrća (Zagreb 1987), Priručnik iz zaštite bilja (Zagreb 1997, dopunjeno izd. 2002²), Zaštita povrća od štetočinja (Zagreb 1997; urednik) i Štetočinje vinove loze (Čakovec 2006), skripta Mehanizacija rada u voćarstvu i vinogradarstvu (1966, 3 izd. do 1982; 19954. udžbenik Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu) i Zaštita bilja (1970), popularnih knjiga Zaštitite vaš voćnjak i vinograd od štetnika i bolesti (1980, 4. izd. 1991. pod naslovom Zaštitite vaš voćnjak i vinograd od štetnika, bolesti i korova), Zaštitite vaše povrće od nametnika (1981) i Zaštita ratarskih kultura od štetnika, bolesti i korova (1984), knjižica Kako provesti mjere zaštite bilja? (1959), Sredstva i aparati za zaštitu bilja u FNRJ (1960) i Šećerna repa (1960), sve tiskano u Zagrebu, te knjižice Kemijsko suzbijanje štetnika podzemnih organa ratarskih kultura (Beograd 1977). Među ostalim izdao i brošure, pretežno suautorske, Patuljasta snijet pšenice (Osijek 1954), Kako ću proizvesti rajčice, papriku, krastavce, mahune i grašak za tržište i preradu (Zagreb 1957) i Orošavanje (Beograd 1960). Surađivao u periodicima Agronomski glasnik (1953, 1955–58, 1960–63, 1965, 1967, 1969–70, 1974–75, 1979–81, 1984–85, 1990, 1992, 1996–97), Zaštita bilja (Beograd 1953–57, 1967–68, 1971–72, 1975–76, 1979–80, 1983–84, 1986–87, 1989), Biljna proizvodnja (1955), Biljna zaštita (1959, 1961, 1963–71, 1973–77; Glasnik zaštite bilja, 1978–2000; pokretač i urednik 1958–2000), Kemija u poljoprivredi (1960, 1962), Savremena poljoprivreda (Novi Sad 1960–61, 1969–70, 1972–73), Hrana i ishrana (Beograd 1965), Pčelarstvo (1966), Poljoprivredna znanstvena smotra (1966, 1974, 1981, 1984, 1988, 1993–94, 1998–99, 2001), Agronomske informacije (1967–68; Agroinovacije, 1977), Priroda (1967–68), Anzeiger für Schädlingskunde (Berlin 1968, 1970, 1974, 1977, 1999), Acta entomologica Jugoslavica (1971–72, 1974–75, 1977), Zaščita rastenii (Moskva 1971–72), Journal of Stored Products Research (Oxford 1973), Pflanzenschutz Berichte (Beč 1973, 1998), Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Stuttgart 1974), Sodobno kmetijstvo (Ljubljana 1977), Nauka u proizvodnji (1979–80, 1982), Bilten Poljodobra (1983), Poljoprivredne aktualnosti (1983, 1985, 1988, 1993), Difesa delle piante (Bologna 1985), IOBC–WPRS Bulletin (Montfavet 1986), Fragmenta herbologica Jugoslavica (1987; Fragmenta phytomedica et herbologica, 1993–95, 1997, 1999, 2002), Pčela (1988), Semenarstvo (1988), Ziemniak (Poznań 1992–94), Entomologia Croatica (1997–98, 2001, 2003–2005; urednik 1998–2005), Bilten Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu (2001) i Glasilo biljne zaštite (2001–07, urednik), u Gospodarskom listu i Večernjem listu, u izdanjima Hibridni kukuruz, Krumpir, Proizvodnja travnog sjemena, Visokorodne sorte pšenice i Zaštita krumpira, tiskanima u Zagrebu 1960, Proizvodni proces šećerne repe (Beograd 1960), Atlas bolesti i štetnika poljoprivrednih kultura (Zagreb 1962; suurednik), Trave (Zagreb 1964), Suvremena proizvodnja kukuruza (Zagreb 1967), Štetočine u biljnoj proizvodnji, 2 (Beograd 1967), Priručnik za poznavanje karantenskih štetnika S. F. R. Jugoslavije (Zagreb 1968), Zaštita kukuruza od štetočina, bolesti i korova (Beograd 1971), Štetočine u skladištima (Novi Sad 1972), Špinat (Zagreb 1982), Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura (Beograd 1983), Poljoprivredni savjetnik (Zagreb 1985; urednik) i Hrana i razvoj (Beograd 1987), u knjigama Ž. Kovačevića i J. Kišpatića Bolesti i štetnici ratarskog bilja (Zagreb 1968) i Lj. Vasiljevića Bibliografija zaštite bilja Jugoslavije od 1763. do 1989 (Beograd 1991; suurednik), skriptama J. Brčića i dr. Mehanizacija poljoprivrede (Zagreb 1973) i Paule Pavlek i dr. Opće povrćarstvo (Zagreb 1975), u Poljoprivrednoj enciklopediji i dopunskom svesku Opće enciklopedije LZ te u zbornicima skupova; uredio Annales forestales 2000. Bio dugogodišnji predsjednik Saveza društava za zaštitu bilja SFRJ i Sekcije za zaštitu bilja pri Savezu poljoprivrednih inženjera i tehničara SRH odn. Hrvatskom agronomskom društvu, suosnivač 2000. i od 2002. doživotni počasni predsjednik Hrvatskoga društva biljne zaštite te predsjednik Hrvatskoga entomološkoga društva od 1998. Dobio više priznanja te državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti (1997) i za životno djelo (1999). Po njem su nazvani zaklada i nagrada Hrvatskoga društva biljne zaštite za studente fitomedicine i zaštite bilja. Posvećen mu je časopis Glasilo biljne zaštite (2007, 6).

DJELA: Zaštita bilja (suautor J. Kišpatić). Zagreb 1981. — Entomologija. Specijalni dio. Štetnici voćaka i vinove loze. Zagreb 1982, 1989², 1991³. — Entomologija. Štetne i korisne životinje u ratarskim usjevima (suautorica J. Igrc). Zagreb 1991. — Metode i aparati za primjenu pesticida. Zagreb 1992. — Poljoprivredna entomologija. Čakovec 1999, 2002² (dopunjeno izd.). — Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika (suautorica J. Igrc-Barčić). Čakovec 2001. — Štetočinje povrća (suautor). Čakovec 2004.
 
LIT.: M. Harapin: (O knj. Poljoprivredna entomologija). Šumarski list, 123(1999) 3/4, str. 153. — Isti: (O knj. Ekološki prihvatljiva zaštita bilja). Ibid., 125(2001) 9/10, str. 569–570. — G. Petrovčić: (Razgovori). Vjesnik, 64(2003) 14. XII, str. 10; 65(2004) 21. III, str. 10. — J. Igrc-Barčić: (Uz obljetnicu). Entomologia Croatica, 9(2005) 1/2, str. 9–10. — (Nekrolozi): Ista, Agronomski glasnik, 69(2007) 6, str. 515–517; Entomologia Croatica, 11(2007) 1/2, str. 83–85. — J. Maček, Letopis SAZU (Ljubljana), 58(2007) str. 198–200. — Milan Maceljski (s popisom radova). Spomenica preminulim akademicima, 2008, br. 143.
 
Darija Domijan i Redakcija (2019–2021)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

MACELJSKI, Milan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/maceljski-milan>.