MALBAŠA, Marija

traži dalje ...

MALBAŠA, Marija, knjižničarka i bibliografkinja (Osijek, 4. X. 1909 — Zagreb, 26. I. 1995). Supruga publicista Ante. Gimnaziju završila u Osijeku 1928. Njemački i francuski jezik studirala u Beču i Grenobleu te diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1932. Usavršivala se u Parizu 1933–34. U Osijeku predavala njemački jezik u gimnaziji od 1933. i ruski u Učiteljskoj školi od 1948. te od 1951. do umirovljenja u zvanju višega bibliotekara 1968. vodila knjižnicu Muzeja Slavonije. U njoj je među ostalim započela stručnu katalošku obradbu građe i organizirala široku domaću i međunarodnu razmjenu publikacija, ustrojivši je i kao znanstvenu knjižnicu. Nakon umirovljenja bila vanjska suradnica osječkoga Centra za znanstveni rad JAZU. Honorarno predavala francuski jezik na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Istraživala je povijest tiskarstva u Slavoniji, o čem je objavila i knjigu (1978), te sastavila opsežnu bibliografiju tiskarsko-izdavačke djelatnosti u Osijeku 1742–1978 (1981–1985). Prilozi o povijesti knjižničarstva, tiskarstva i opremi knjiga te bibliografije objavljeni su joj u izdanjima Vijesti Društva muzejsko-konzervatorskih (naučnih) radnika NR Hrvatske (1952–55, 1958; Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 1960), Osječki zbornik (1954, 1958, 1960, 1962, 1967, 1971, 1973–75, 1977, 1979), Vjesnik bibliotekara Hrvatske (1955–59, 1968, 1981), Glasnik slavonskih muzeja (1967), Revija (1968), Zbornik slavonskih muzeja (1969), Muzeologija (1975), Zbornik Muzeja Đakovštine (1976), Osijek kao polarizacijsko žarište (Osijek 1981), Vrijeme i djelo Matije Antuna Reljkovića (Osijek 1991), Slavonski narodni godišnjak (1995) i Od turskog do suvremenog Osijeka (Osijek 1996). Pisala osobito o tiskarskoj obitelji Divald (Osječki zbornik, 1956, 1958), ali i o drugim temama iz osječke kulturne povijesti, o I. Medvedu (Ibid., 1965) i O. Antunoviću (Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 1972), bavila se također poviješću glazbenoga života (Osječki zbornik, 1965). Surađivala i u Enciklopediji Jugoslavije i HBL LZ. Posmrtno su joj iz ostavštine u Muzeju Slavonije tiskani rukopisi o povijesti osječke ekonomske škole i tamošnjim pjevačkim društvima te bibliografija M. P. Katančića (Kolo, 2005, 2). Bavila se i prevođenjem. Dobila Kukuljevićevu povelju 1968. Po njoj je nazvana povelja što ju Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema dodjeljuje od 2006. Posvećen joj je skup u Osijeku 2009 (radovi u: Knjižničarstvo, 2007–08, 1–2). Portretirao ju je P. Goll (1985, olovka, Grafička zbirka NSK u Zagrebu).

DJELA: Povijest tiskarstva u Slavoniji. Zagreb 1978. — Osječka bibliografija, 1–2. Osijek 1981–1985.
 
LIT.: Malbaša Marija. Osječki zbornik, 16(1977) str. 356. — A. E. B.: Povijest tiskarstva u Slavoniji Marije Malbaše. Glasnik slavonskih muzeja, 1978, 36, str. 17–18. — V. Burić: Knjižni fond kao odraz društveno-kulturno-obrazovnih prilika – na primjeru stručno-znanstvene knjižnice Muzeja Slavonije. Osječki zbornik, 17(1979) str. 233. — (O knj. Osječka bibliografija): P. Galić, Bibliotekarstvo, 27(1981) str. 107–108. — D. Hedl, Glas Slavonije, 38(1981) 10. XII, str. 8; 42(1985) 20. XI, str. 8. — T. Blažeković, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 26(1982) 1/4, str. 241–243. — S. Vukovac, Zbornik Historijskog instituta Slavonije i Baranje, 19(1982) 1, str. 200–202. — P. Blažek, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 28(1985) 1/4, str. 217–219. — D. Bađun: Uz knjigu sam emocionalno vezana… (razgovor). Glas Slavonije, 40(1983) 10. IX, str. 10. — S. Pavlinić: (Nekrolog). Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 38(1995) 1/4, str. 133. — S. Marijanović: Spomen na Mariju Malbašu. Knjižničarstvo, 1(1997) 1, str. 3–4. — Hrvatsko knjižničarsko društvo. Zagreb 2000, 59, 64–66, 150. — V. Erl: Doprinos Marije Malbaše istraživanju kulturne povijesti Osijeka i Slavonije. U: Izazovi pisane baštine. Osijek 2005, 79–102. — Ista: Marija Malbaša – godine sjećanja. Kolo, 15(2005) 2, str. 311–331. — M. Vinaj: Marija Malbaša – knjižničarka i muzealka Muzeja Slavonije u Osijeku. Ibid., str. 332–343. — V. Erl: Kulturno-prosvjetiteljski rad Marije Malbaše. Knjižničarstvo, 11–12(2007–08) 1/2, str. 9–20. — M. Vinaj: Knjižnica Muzeja Slavonije – strukovno naslijeđe Marije Malbaše. Ibid., str. 21–29. — Ista: Marija Malbaša u kulturno-povijesnom istraživanju mr. sc. Vere Erl. Ibid., 13–14(2009–10) 1/2, str. 31–33. — V. Erl: Marija Malbaša – prilog kulturnoj povijesti Osijeka. Osijek 2013. — M. Vinaj: Kulturno-povijesna i znanstvena ishodišta spomeničke knjižnice Prandau-Normann. Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku, 2013, 29, str. 81–83.
 
Ana Šeparović (2019–2021)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

MALBAŠA, Marija. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/malbasa-marija>.