TAMBURAŠEV, Zrinka

traži dalje ...

TAMBURAŠEV, Zrinka (Perić, Karolina Zrinka), kemijska inženjerka (Sisak, 22. IX. 1921 — Zagreb, 24. IV. 2003). Završila gimnaziju u Sisku 1940, diplomirala 1948. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (od 1956. Tehnološki fakultet), na kojem je 1965. i doktorirala tezom Studije u redu eritromicina – sinteza eritromicin oksima, 9-amino eritromicina i njihovih derivata. Zaposlivši se nakon studija u tvornici farmaceutskih proizvoda Galenika u Zemunu, sudjelovala je u pokretanju prvoga industrijskoga postupka proizvodnje penicilina u FNRJ 1948. Od 1957. do umirovljenja 1980. radila u Istraživačkom institutu tvornice lijekova Pliva u Zagrebu. Bila je voditeljica skupine za polusintetske makrolide 1972–74. i Odjela za prirodne spojeve 1974–78, potom vodila istraživanja na području baznih sirovina. Razvila je postupak izolacije antibiotika oksitetraciklina u njegovoj industrijskoj proizvodnji, bavila se kemijskim transformacijama antibiotika tetraciklinskoga reda i eritromicina, a 1974. sa S. Đokićem, Gabrijelom Kobrehel i Gorjanom Lazarevski započela rad na sintezi pojedinih faza za pripravu novoga makrolidnoga antibiotika, poslije nazvanoga azitromicin. Pripravak je patentiran 1980. i registriran 1988. pod nazivom Sumamed (Zithromax), a kao prototip nove skupine antibiotika azalida zbog visoke djelotvornosti i široke primjene stekao je svjetsko priznanje. Suautorica je više osnovnih patenata za pripravu azitromicina 1958–80. Surađivala u časopisima Croatica chemica acta (1967–68, 1985), Tetrahedron Letters (Oxford 1967), Journal of Chromatography (Amsterdam 1977), European Journal of Medicinal Chemistry (Pariz 1978), Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (Beograd 1978) i Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions I (London 1986). Neki su joj radovi objavljeni i kao posebni otisci. Dobila je Nagradu grada Zagreba 1959, jubilarnu nagradu Plive za izniman prinos razvoju hrvatske farmaceutske industrije 1996, Nagradu HAZU 1997. i priznanje Zlatna kuna za životno djelo Hrvatske gospodarske komore 1998.

LIT.: Kemijsko-tehnološki studij 1919–1989. Zagreb 1989, 278. — Bibliografija znanstvenih i stručnih radova. Pliva 1921–1991. Zagreb 1991. — A. Ćapeta: Proslava 75. obljetnice osnivanja Plive d. d. Glasnik Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija u Zagrebu, 1996, 15, str. 2. — K. Kovačević: (Istraživački rad u Plivi). Ibid., str. 3, 5, 7–8. — Povjesnica Plive. Zagreb 1996, 49–51. — A. Vojvodić i R. Valentić: Plivini znanstvenici – Heroji kemije 2000. Medicus, 9(2000) 2, str. 233. — (Nekrolozi): (H), Jutarnji list, 6(2003) 26. IV, str. 4. — K. Kovačević, Kemija u industriji, 52(2003) 6, str. 287; Medicus, 12(2003) 1, str. 151. — S. R., Vjesnik, 64(2003) 25. IV, str. 6. — Z. Banić Tomišić: Priča o azitromicinu. Kemija u industriji, 60(2011) 12, str. 603–617. — www.galenika.rs/downloads/razvojni_put.pdf (29. VII. 2015).
 
Darija Domijan (2016)

Kratice

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

TAMBURAŠEV, Zrinka. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/tamburasev-zrinka>.