ADAMOVIĆ ČEPINSKI

traži dalje ...

ADAMOVIĆ ČEPINSKI, plemićki rod. Drži se da je obitelj Adamović podrijetlom iz Bosne odakle se preselila u Varaždinsku, a zatim u Virovitičku županiju. Ugarsko-hrvatsko plemstvo dodijelio je Karlo III obitelji Pavla Adamovića 6. XI 1714. Pavao je bio podžupan Virovitičke županije. Darovnicom Marije Terezije 23. III 1765. → Ivan Kapistran I stekao je dobro Čepin u istoj županiji te mu je po njemu dodijeljen 1770. pridjevak Čepinski. Antun A. bio je župan Virovitičke županije, a Dragutin je 1848. bio kapetan. U XVIII st. Adamovići su stekli goleme posjede u Slavoniji. Prema najvećim posjedima Čepinu i Tenju razlikuju se čepinska i tenjska loza. God. 1892. imala je obitelj Adamović posjede u Bačko-bodroškoj županiji. Od čepinske loze istaknuo se → Ivan Kapistran II kao napredan gospodar i začetnik isušenja močvara oko Vuke. Njegov unuk → Bela bio je hrvatski skladatelj. Od tenjske loze znamenit je Ivan (1866–1929) koji je bio zastupnik u Hrvatskom saboru 1901–1906. i hrvatski delegat u Ugarskom saboru, a barunstvo je stekao 1913. Isprave obitelji A. o njihovim zemljišnim posjedima, obiteljskim vezama te o sporovima oko posjeda nalaze se u Arhivu zagrebačkog kaptola (Acta Loci credibilis). Potomci obitelji Adamović žive danas većinom u Slavoniji.

LIT.: Ivan Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien. Nürnberg 1899, 1. — Bács Bodrog vármegye, 2. Budapest 1909, 569. — Viktor Anton Duišin: Zbornik plemstva. Zagreb 1938, 3–5. — Josip Buturac: Kaptolski arhiv u Zagrebu. Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva, 11(1945) str. 68.
 
Ante Sekulić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ADAMOVIĆ ČEPINSKI. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/adamovic-cepinski>.