ALBEN

traži dalje ...

ALBEN (Alby), velikaška obitelj u Hrvatskoj; spominje se u drugoj pol. XIV i u prvoj pol. XV st. B. A. Krčelić držao je da potječu iz Lotaringije, prema V. Klaiću podrijetlom su iz Bavarske. Posjedovali su grad Sulzbach u Veldenzu, a potom Ellenbogen (Elbogen sada Loket na rijeci Ohre, Češka), pa je po nazivu potonjega grada izveden u Hrvatskoj oblik njihova imena Alben. F. Šišić misli da potječu iz Štajerske, a M. Wertner dopušta da su iz Lotaringije te bi njihovo ime bilo izvedeno prema nazivu grada Saaralbena, no pitanje njihova sigurnog podrijetla ostavlja otvorenim. Posjedovali su Medvedgrad (od 1398), po kojem su se nazivali de Medwe(war), Samobor (od 1416) i Kalnik. Pripadnici obitelji zauzimali su visoke upravne i crkvene položaje u Hrvatskoj i Ugarskoj. Svoj nagli uspon zahvaljuju srodstvu sa zagrebačkim biskupom → Eberhardom (do u novije doba držan članom obitelji A.) kojega se sestra nepoznata imena udala za Rudolfa I Albena. Potomci Albena su: → Ivan I, → Petar, Herman, → Rudolf II, hrvatsko-dalmatinski ban Ivan II (1414–1419), pečujski biskup Henrik (1420–1445) i kći Magdalena, preko koje se obitelj povezala s knezovima Blagajskim. Bili su pristaše kralja Žigmunda. Nekoliko desetljeća bili su umiješani u imovinske sporove te u sukobe Gradeca i Zagreba. Nakon 1436. više se ne spominju kod nas.

LIT.: Baltazar Adam Krčelić: Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis, 1. Zagreb 1770, 148–169. — Ivan Krstitelj Tkalčić: Povjestni spomenici Zagreba, 1. Zagreb 1889, str. CXC, 400–401. — Ivan Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien. Nürnberg 1899, 3 i 55. — Mór Wertner: Alben (Egy czímerrajzzal). Turul (Budimpešta), 1910, 28, str. 173–178. — Gyula Végh: Jegyzetek a magyarországi püspökök címereikéz. Ibid., 1935, 49, str. 2–4. — Ferdo Šišić: Nekoliko isprava iz početka XV st. Starine JAZU, 1938, 39, str. 133, 134. — Bartol Zmajić: Grbovi zagrebačkih biskupa i nadbiskupa. Kulturno poviestni zbornik zagrebačke nadbiskupije, 1. Zagreb 1944, 476. — Vjekoslav Klaić: Povijest Hrvata, 3. Zagreb 1972², 152–153.
 
Redakcija (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALBEN. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alben>.