A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

KABOGA KORDICA, Maroje
KABOGA KORDICA, Maroje (Kabožić, Kabužić; Marij, Marin), pjesnik, pravno-teološki i medicinski pisac ...

KACIAN, Ratko
KACIAN, Ratko, nogometaš (Zadar, 17. I. 1916 — Zagreb, 18. VI. 1949). Gimnaziju završio 1936. u Šibeniku, ...

KACIJANER, Ivan
KACIJANER, Ivan → KATZIANER, HANS ...

KAČEROVSKÝ, Bogomir
KAČEROVSKÝ, Bogomir (Kačerovski), violončelist i skladatelj (Litomyšl, 7. IX. 1873 — Zagreb, 10. II. ...

KAČIĆ, Antun
KAČIĆ, Antun (Kadčić, Cacich, Kacich, Kadcich, Kadcichius; Antonio, Antonius), nadbiskup i pisac (Makarska, ...

KAČIĆ, Hrvoje
KAČIĆ, Hrvoje, pravnik, političar i vaterpolist (Dubrovnik, 13. I. 1932). Brat radiologa Petra. U ...

KAČIĆ, Ivan
KAČIĆ, Ivan (Ivo), ribarstveni biolog (Pučišća, 2. IV. 1929 — Split, 18. XI. 2001). Gimnaziju polazio ...

KAČIĆ, Petar
KAČIĆ, Petar, biskup (Kotišina kraj Makarske, o. 1606 — Jelsa?, 1661). Franjevac. Četverogodišnji ...

KAČIĆ, Petar
KAČIĆ, Petar, radiolog (Split, 19. V. 1926 — Dubrovnik, 17. VI. 2003). Gimnaziju završio 1944. u Dubrovniku, ...

KAČIĆ BARIŠIĆ, Pavao
KAČIĆ BARIŠIĆ, Pavao (Kačić, Marticich, alias Barissich, Kacich a Podacza), provincijal (Sućuraj, ...

slovo k: pronađenih odgovora: 2169; vrijeme izvršavanja upita: 22 ms