A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

LA GRASTA, Milivoj
LA GRASTA, Milivoj, pneumoftizeolog (Zagreb, 11. XII. 1921 — Zagreb, 7. X. 1991). U Zagrebu završio ...

LAAB, Matijaš
LAAB, Matijaš (Matej, Matija, Mathias), vjerski pisac (Bizonja/Bezenye, 1746 — Novo Selo/Neudorf bei ...

LAAS, Hinko
LAAS, Hinko (Las), slikar (Sarajevo, 12. IX. 1899 — Wasserburg na Innu, 16. IX. 1975). Slikarstvo ...

LABAŠ, Ivan
LABAŠ, Ivan (Labaš Blaškovečki, Ivan Nepomuk), kolekcionar i heraldičar (?, 1785 — Lovrečan kraj Zlatar ...

LABAŠ, Jure
LABAŠ, Jure (Juraj), slikar (Oroslavje, 22. X. 1935). U Zagrebu završio Školu primijenjene umjetnosti ...

LABAŠ, Katica
LABAŠ, Katica (Kate), rođ. Pletković, glumica (Dubrovnik, 14. II. 1906 — Dubrovnik, 7. II. 1997). ...

LABAŠ, Rudolf
LABAŠ, Rudolf (Rudi), slikar (Stari Golubovec kraj Lobora, 31. VIII. 1941). U Zagrebu 1959. završio ...

LABOŠ, Ana Marija
LABOŠ, Ana Marija (Anamarija), bibliografkinja (Zagreb, 17. I. 1941). U Zagrebu završila klasičnu ...

LACEA, Filipa
LACEA, Filipa (Lazaea, Lazea; Philippa), pjesnikinja (Pula, 1545. ili 1546 — Trst, 1576). Prema podatcima ...

LACH, Josip
LACH, Josip, biskup (Varaždin, 16. III. 1899 – Zagreb, 12. IX. 1983). Brat bibličara Maksimilijana. ...

slovo l: pronađenih odgovora: 507; vrijeme izvršavanja upita: 26 ms