ALAPIĆ

traži dalje ...

ALAPIĆ (Alaphy, Alapy, Allaphy), plemićka obitelj koja se javlja u XIII st. u Mađarskoj, a od sredine XV st. u Hrvatskoj. Posjedovali su imanja uglavnom u Križevačkoj i Zagrebačkoj županiji te u Pokuplju posjed u Vratečkom, koji je herceg Ivaniš Korvin bio oduzeo krajem XV st. Topuskoj opatiji i dao ga kaštelanu Ivanu Alapiću, zatim Veliki Kalnik (po kojem nose naziv de Nagy Kemlek) te Mali Kalnik, Brezovicu, Vukovinu i Gregurovec. Obavljali su visoke upravne i vojne službe u Hrvatskoj i Slavoniji. Sinovi slavonskog podbana → Baltazara, Juraj i → Ivan, istaknuli su se u borbama s Turcima. Juraj je 9. VII 1526. branio Petrovaradin za opsade velikog vezira Ibrahima i uspio s oko tisuću vojnika odbiti dva snažna juriša. Ivan se borio kod Obreške 1565. u vojsci hrvatskog bana Petra Erdődyja. Njegov sin → Gašpar vodio je plemićku vojsku u odlučnim bitkama za gušenje seljačke bune 1573. Muška loza Alapića izumrla je 1585. smrću Gašparova brata Nikole, a parnicu koju su bile pokrenule njihove sestre – Barbara, udovica bana Petra Erdődyja, Margareta, supruga Franje Orehoczyja – te Marijana, Nikolina kći i supruga Petra Draškovića, okončao je 1608. kralj Rudolf II. Kako je dugovao Alapićima 13 000 forinti, Rudolf je prepustio Brezovicu i Gregurovec Tomi i Petru, nasljednicima Barbare Erdődy, Vukovinu i polovicu Velikog Kalnika Marijani i Petru Draškoviću, a drugu polovicu Margareti i Franji Orehoczyju. Osim s ovim obiteljima, A. su rodbinski bili povezani sa Zrinskima i Frankapanima. Arhivska građa o obitelji čuva se u Arhivu Zagrebačkog kaptola te u Arhivu Hrvatske u Zagrebu.

LIT.: Ivan Kukuljević Sakcinski: Grad Veliki Kalnik. Leptir, 1(1859) str. 305–315. — Emilij Laszowski: Povjesni spomenici Turopolja. Zagreb 1905, II; 1906, III; 1908, IV. — Ferdo Šišić: Hrvatski saborski spisi. Zagreb 1912, I; 1915, II; 1916, III; 1917, IV. — Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb 1920, 94–97. — Josip Adamček: Nemiri na posjedima topuske opatije sredinom XVI stoljeća. Historijski zbornik, (1968–69), 21/22, str. 287. — Vjekoslav Klaić: Povijest Hrvata. Zagreb 1973², IV, str. 420; V, str. 96. — Ivan Kampuš i Josip Adamček: Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću. Zagreb 1976. — Josip Adamček: Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV do kraja XVII stoljeća. Zagreb 1980, 404, 432, 525.
 
Mladen Švab (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALAPIĆ. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alapic>.