A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

DALL’ASTA, Franjo
DALL’ASTA, Franjo, liječnik (Rijeka, 1816 — ?, 1884). Medicinu završio 1853. u Padovi raspravom o ...

DALLA ZONCA, Gianandrea
DALLA ZONCA, Gianandrea, pravnik i političar (Vodnjan, 20. IX. 1749 — Vodnjan ?, 4. I. 1809). Potječe ...

DALLA ZONCA, Giovanni Andrea
DALLA ZONCA, Giovanni Andrea, leksikograf (Vodnjan, 1792 — Vodnjan, 1857). Potomak je plemićke obitelji ...

DALLER, Gabrijel
DALLER, Gabrijel →  TALLER, GABRIJEL ...

DALL’ORO, Josip
DALL’ORO, Josip, kirurg (Pavia, 1783 — Zadar, 5. I. 1827). Doktorat kirurgije stekao 1806. na Sveučilištu ...

DALL’OSTIA, Ivan Marija Antun
DALL’OSTIA, Ivan Marija Antun (ab Hostia), rapski biskup (Zadar, 18. II. 1722 — Rab, 26. X. 1794). ...

DALMATA, Giorgio
DALMATA, Giorgio →  JURAJ DALMATINAC ...

DALMATA, Giovanni
DALMATA, Giovanni →  DUKNOVIĆ, IVAN ...

DALMATIN
DALMATIN →  ANTON DALMATIN ...

DALMATIN, Grgur
DALMATIN, Grgur →  GRGUR SENJANIN ...

slovo d: pronađenih odgovora: 1187; vrijeme izvršavanja upita: 20 ms