A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

DALMATIN, Herman
DALMATIN, Herman →  HERMAN DALMATIN ...

DALMATIN, Juraj
DALMATIN, Juraj →  GRGUR SENJANIN ...

DALMATINAC, Juraj
DALMATINAC, Juraj →  JURAJ DALMATINAC ...

DALMATINAC, Nikola
DALMATINAC, Nikola →  NICCOLÒ DELL’ARCA ...

DAMAŠKA, Mirjan
DAMAŠKA, Mirjan, pravni pisac (Brežice, 8. X. 1931). Sin Radovana, farmaceuta. Gimnaziju završio 1950. ...

DAMAŠKA, Radovan
DAMAŠKA, Radovan (Rado), farmaceut (Ludbreg, 29. XI. 1902 — Zagreb, 17. II. 1989). Gimnaziju završio ...

DAMEVSKI, Valerija
DAMEVSKI, Valerija, arheolog (Cernik kraj Nove Gradiške, 19. IX. 1925). Gimnaziju završila 1944. u ...

DAMIANI, Alessandro
DAMIANI, Alessandro, pisac (Sant’Andrea Jonico kraj Catanzara, 26. VIII. 1928). Gimnaziju (Liceum) ...

DAMIN, Narcis
DAMIN, Narcis, prirodoslovac (Senj, 27. X. 1845 — Bakar, 26. VIII. 1905). Gimnaziju polazio u rodnom ...

DAMJAN
DAMJAN, skradinski biskup (? — ?, prije 1315). Nema podataka o njegovu podrijetlu i životu. Spominje ...

slovo d: pronađenih odgovora: 1187; vrijeme izvršavanja upita: 19 ms