A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

JURIŠIĆ, Ivan
JURIŠIĆ, Ivan (Zane), samouki kipar (Baška Voda, 8. XI. 1886 — Baška Voda, 29. X. 1958). Završio osnovnu ...

JURIŠIĆ, Karlo
JURIŠIĆ, Karlo (Dragutin), povjesničar i publicist (Sarajevo, 13. VIII. 1918). Sin samoukoga kipara ...

JURIŠIĆ, Krunoslav
JURIŠIĆ, Krunoslav, arhitekt i urbanist (Sarajevo, 30. VI. 1914 — ?, 1945). U Sarajevu 1932. završio ...

JURIŠIĆ, Luka
JURIŠIĆ, Luka (Jurisich, Luke), uzgajivač školjka (Duba kraj Trpnja, 14. VIII. 1836 — Duba kraj Trpnja, ...

JURIŠIĆ, Mario
JURIŠIĆ, Mario (Ante), nabožni pisac (Baška Voda, 29. X. 1937). U Makarskoj završio 1957. klasičnu ...

JURIŠIĆ, Nikola
JURIŠIĆ, Nikola (Jurischicz, Jurischitz, Juryssych; Mikhula, Niklas), vojskovođa i diplomat (Senj, ...

JURIŠIĆ, Petar
JURIŠIĆ, Petar, biolog (Split, 13. IX. 1887 — Split, 19. I. 1947). Klasičnu gimnaziju završio u Splitu ...

JURIŠIĆ, Petar
JURIŠIĆ, Petar, književni kritičar (Zadar, 17. V. 1900 — Split, 25. VI. 1964). Klasičnu gimnaziju ...

JURIŠIĆ, Šimun
JURIŠIĆ, Šimun, književni i kulturni povjesničar i publicist (Split, 4. IX. 1942). Sin Petra, književnoga ...

JURIŠIĆ-POLŠAK, Zlata Josipa
JURIŠIĆ-POLŠAK, Zlata Josipa, geologinja i paleontologinja (Bugojno, 19. III. 1942). U Zagrebu završila ...

slovo j: pronađenih odgovora: 782; vrijeme izvršavanja upita: 24 ms