A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

DANIELLI TOMMASONI, Antun
DANIELLI TOMMASONI, Antun (Antonio), skupljač starina i pjesnik (Zadar, prva pol. XVIII. st. — Zadar, ...

DANIELLI TOMMASONI, Jakov
DANIELLI TOMMASONI, Jakov (Giacomo), liječnik (Padova, oko 1687 — Zadar, 1770). Otac Antuna, liječnika, ...

DANIJEL
DANIJEL (Daniel), bosanski biskup (? — ?, 1203). Pozivajući se na malo poznat spis Annales ecclesiastici ...

DANILO, Antun
DANILO, Antun, karikaturist (Zadar, 15. IX. 1882 — ?). Sin Vicka, pedagoga i pedagoškog pisca. Polazio ...

DANILO, Frano
DANILO, Frano (Danillo, Danilov), liječnik, prirodoslovac i kulturni djelatnik (Kaštel-Stari, 1. XI. ...

DANILO, Ivan
DANILO, Ivan (Danilov; Giovanni, Zane), političar i filolog (Kaštel-Stari, 4. X. 1820 — Zadar, 2. ...

DANILO, Vicko
DANILO, Vicko, pedagog (Kaštel-Stari, 1845 — Arbanasi kraj Zadra, 26. III. 1899). Gimnazijsko obrazovanje ...

DANILOVIĆ, Žarko
DANILOVIĆ, Žarko, patolog (Zagreb, 12. XI. 1932). U Zagrebu pohađao gimnaziju te 1960. završio studij ...

DANIRA, Marija
DANIRA, Marija, dramska glumica (Split, 28. III. 1915 — Zagreb, 3. V. 1993). Maturirala u Splitu 1933, ...

DANKH, Vinko
DANKH, Vinko (Danckh, Dank; Vincentius, Vincenz), zidar i graditelj (Mađarska, oko 1783 — Varaždin, ...

slovo d: pronađenih odgovora: 1187; vrijeme izvršavanja upita: 19 ms